Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Resolucions administratives i judicials rellevants

Resolucions administratives i judicials rellevants

Es recull la publicació de totes les resolucions judicials que puguin tenir rellevància pública i en les quals l’ens sigui part processal. Es tracta de resolucions judicials de rellevància pública i resolucions judicials definitives que afectin les persones obligades al compliment de la Llei 19/2014.

>> Es poden consultar totes les sentències dels any 2019 a 2022 aquí.

Les resolucions judicials del 2019 al 2022 han estat les següents:

Data

Òrgan 

Jurísdicció 

Número de sentència

Exposició 

Resultat i efectes

 

17.12.2019

Jutjat Contenciós Administratiu 2 Tarragona 

Contenciosa administrativa

286/2019

Recurs d'interposició contra el Decret d'Alcaldia número 708/2017 de l'Ajuntament d'Alcanarpel qual es va desestimar la concessió d'una subvenció a l'Institut Català del Sòl per l'import de l'IBI de parcel·les de la seua propietat.

Desfavorable a les pretensions municipals

 

 1.10.2019

 Jutjat Contenciós Administratiu 2 Tarragona

 Contenciosa administrativa

 130/2019

 Recurs contenciós administratiu de Sorea davant la desestimació per silenci administratiu per la sol·licitud presentada el 2 de maig de 2016 perquè s'aprovara la retribució actualitzada de Sorea per la gestió del servei corresponent als anys 2012, 2013, 2014 i 2015.

Desfavorable a les pretensions municipals

 

 13.04.2020

 Jutjat Contenciós Administratiu 2 Tarragona

 Contenciosa administrativa

 63/2020

 Consorci d'Aigües de Tarragona presenta recurs contenciós-administratiu contra la desestimació presumpta, per silenci administratiu, de la reclamació efectuada pel pagament de 40.122,12 euros pel concepte de subministrament d'aigua a l'Ajuntament d'Alcanar.

Desfavorable a les pretensions municipals

 

 

 

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar