Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Pla de govern - Retiment de comptes

Pla de govern - Retiment de comptes

Per tal que sigui possible avaluar l'acció de Govern i fer-ne el seguiment, l'equip de govern fa públics els objectius del Pla de Govern 2023-2027.

- Consulta el Pla de Govern 2023-2027 aprovat per la Junta de govern del 14 de febrer de 2024.

Per tal de retre comptes amb la ciutadania, a diferents moments del mandat el pla de govern s'anirà actualitzant per a fer visible el grau d'execució i l'estat en què es troben les diferents propostes.

-------------------------------------------------------

Consulta el Pla de Govern 2019-2023 i el retiment de comptes de l'anterior mandat.

>> Semàfor del pla de govern (març del 2021)

>> Semàfor del pla de govern (març del 2022)

>> Semàfor del pla de govern (febrer del 2023)