Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Pla de govern - Retiment de comptes

Pla de govern - Retiment de comptes

Per tal que sigui possible avaluar l'acció de Govern i fer-ne el seguiment, l'equip de govern fa públics els objectius del Pla de Govern 2019-2023.

Consulta el Pla de Govern 2019-23 (i el certificat de l'acord del ple del 30 de gener de 2020).

Per tal de retre comptes amb la ciutadania, a diferents moments del mandat el pla de govern s'anirà actualitzant per a fer visible el grau d'execució i l'estat en què es troben les diferents propostes:

>> Semàfor del pla de govern (març del 2021)

>> Semàfor del pla de govern (març del 2022)

>> Semàfor del pla de govern (febrer del 2023)