Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Reglaments i ordenances

Reglaments i ordenances

 

Les ordenances i reglaments següents aprovats per l’Ajuntament d’Alcanar es troben disponibles per a consulta pública al portal de transparència de la seu electrònica:

Portal de transparència: 3.2.2. Ordenances reguladores i reglaments

 

 A continuació, es pot consultar una relació:

 

ANYS

ORDENANCES I REGLAMENTS AJUNTAMENT D’ALCANAR

2020

Reglament Hotel d'Entitats d’Alcanar (modificació i text íntegre

 

Reglament Casal de Joves d'Alcanar (modificació i text íntegre)

2020

Ordenança reguladora us de vaixelles i gots reutilitzables en espais públics

2020

Ordenança general servei subministrament aigua i altres serveis complementaris

2019

Ordenança reguladora ocupacions sol públic establiments comercials i restauració de les Cases d’Alcanar

2019

Ordenança reguladora tinença animals de companyia i potencialment perillosos

2018

Ordenança general per utilització temporal o esporàdica edificis, locals i instal.lacions

2018

Reglament us intern edifici de Serveis Agraris Joan Gil

2018

Ordenança general utilització temporal o esporàdica edificis, locals o instal.lacions

2018

Reglament mercat municipal d’Alcanar

2018

Reglament de control intern de l’Ajuntament d’Alcanar

2018

Ordenança general reguladora preus públics de l'Ajuntament d'Alcanar

2017

Reglament text refós Consell Escolar Municipal d’Alcanar

2017

Reglament mitjans de comunicació local Alcanar

2017

Reglament de participació ciutadana i qualitat democràtica ajuntament d'Alcanar

2016

Ordenança general de subvencions Ajuntament d'Alcanar

2015

Reglament ús factura electrònica Ajuntament d'Alcanar

2014

Reglament regim intern centre interpretació de la cultura dels ibers

2014

Reglament regim intern poblat iber de la moleta del remei

2013

Reglament règim interior (NOF) Escola Municipal de Música

2013

Reglament modificat de règim intern de la llar de jubilats i pensionistes de les Cases d’Alcanar

2012

Reglament del Consell Municipal de Joventut d'Alcanar

2012

Ordenança reguladora de la venda no sedentària en el municipi d’Alcanar

2012

Reglament us pavelló poliesportiu municipal d'Alcanar

2012

Ordenança reguladora venda no sedentària al municipi d'Alcanar

2011

Reglament complex esportiu, piscines i pistes tennis Fanecada (CEM)

2011

Reglament síndic/a municipal de greuges d'Alcanar

2009

Reglament règim intern biblioteca pública “Trinitari Fabregat

2007

Reglament servei municipal centre de dia i residència gent gran d'alcanar

2005

Reglament municipal abastament aigua potable

2005

Reglament règim intern consell agrari municipal d'Alcanar

2002

Ordenança de policia i bon govern de l’Ajuntament d'Alcanar

2002

Reglament especial d'honors i distincions

2002

Reglament consell municipal de medi ambient d'Alcanar

2001

Ordenança reguladora neteja solars i terrenys t.m. Alcanar

2000

Reglament us de la llengua catalana a l'ajuntament d'Alcanar

1995

Reglament registre unions civils d'Alcanar

1995

Reglament orgànic municipal de l'Ajuntament d'Alcanar

1993

Reglament d'honors i distincions de l'Ajuntament d'Alcanar