Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Condicions de treball dels empleats públics

Condicions de treball dels empleats públics

Acord regulador del personal funcionari

  • Codi del conveni: 43100022132019
  • Publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona: 14/08/2019

Conveni col·lectiu del personal laboral

  • Codi del conveni: 43001132011996
  • Publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona: 30/01/2006
  • Pròrroga del conveni

Retribucions dels empleats públics

Resolucions sobre el règim d'incompatibilitats dels empeats públics

Distribució de la jornada laboral dels empleats públics per a l'any 2023


Òrgans col·legiats de participació i negociació:

  • Mesa de negociació del personal funcionari
  • Comitè d'empresa del personal laboral
  • Mesa general de negociació de matèries comunes
  • Comitè de seguretat i salut
  • Comissió negociadora del Pla d'igualtat