Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Convocatòria de ple ordinari 26/01/2017

Convocatòria de ple ordinari 26/01/2017

Data: 26/01/2017
Hora: 20.00h
Lloc: sala de plens

Ordre del dia:

Primer. Aprovació, si procedeix, de l’acta n.º 10/2016 corresponent a la sessió celebrada el dia 21 de desembre de 2016.

Segon. Dació de compte decrets d’alcaldia (del 2016-0597 al 2016-0692 i del 2017-0001 al 2017-0034).

Tercer. Dació de compte del decret d’alcaldia núm. 2017-0009, de data 12/01/2017, per extinció mandat síndic municipal de greuges d’alcanar.

Quart. Proposta d’alcaldia per a la provisió de la plaça de jutge de pau substitut del jutjat de pau d’alcanar.

Cinquè. Proposta de la regidoria de joventut d’aprovació del pla local de joventut d’alcanar (2017-2019)

Sisè. Proposta de la regidoria de participació ciutadana d’aprovació del pla de participació ciutadana d’alcanar.

Setè. Proposta de la regidoria de participació ciutadana d’aprovació del reglament de participació ciutadana i qualitat democràtica de l’ajuntament d’alcanar.

Vuitè. Proposta de la regidoria d’hisenda d’aprovació dels preus públics per a les accions formatives incloses en el programa de competitivitat empresarial 2017.

Novè. Proposta de la regidoria d’hisenda d’aprovació de la modificació de crèdit p1/2017.

Desé. Moció d’erc-am (re 5501/2016) per a la reducció i compliment dels terminis en el procés de registre i autorització de productes fitosanitaris.

Onzè. Moció d’erc-am (re 5502/2016) per la protecció del sector citrícola europeu arran de l’acord econòmic de la unió europea i els estats de l’àfrica del sud.

Dotzè. Moció de la cup (re 76/2017) de suport al regidor joan coma i roura, arran de la investigació per presumpte delicte d’incitació a la sedició.

Tretzè. Proposta d’acord d’adhesió de l’ajuntament d’alcanar a la moció presentada per la ong de les terres de l’ebre provocant la pau (re 152/2017), sobre el projecte de corredor humanitari per a refugiats.

Catorzè. Moció d’erc-am (re 178, 19/01/2017) per eliminar privilegis i codi de conducta dels membres del ple de l’ajuntament d’alcanar.

Quinzè. Precs i preguntes.

Decret d'alcaldia 90-2017

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar

Subscriu-te al WhatsApp

Subscriu-te al servei d'avisos de WhatsApp de l'Ajuntament d'Alcanar al 627827078