Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Subvencions als esportistes locals

Subvencions als esportistes locals

L’Ajuntament d’Alcanar, a través de la regidoria d’Esports, des de l’any 2016 destina una partida anual a subvencionar els esportistes locals que més hagen destacat al llarg de l’any. La dotació de cadascuna d’aquestes subvencions és d’un màxim de 500 euros.

L'objectiu d'estes ajudes és donar suport a la pràctica esportiva i facilitar la millora del rendiment dels esportistes del municipi, per optimitzar la seua participació en les competicions esportives, així com aconseguir l'adequada tecnificació en la seua especialitat esportiva.

Es poden acollir a estes subvencions els esportistes que pertanyen a:

-  Esports olímpics
-  Esports d'equip (futbol, bàsquet, handbol, voleibol, etc).
-  Esports individuals (atletisme, natació, handbol, voleibol, etc)
-  Esports no olímpics (escacs, motociclisme, frontenis, etc).
-  Esports autòctons (birles, ...)

La Junta de Govern Local és l’òrgan que aprova les bases de la convocatòria que estableixen termini de presentació de les sol·licituds, així com els requisits que han de complir els sol·licitants en la data d'aprovació. Aquests requisits són, entre altres, els següents:

- Estar empadronat a Alcanar, com a mínim 1 any abans de la data de presentació de la sol·licitud.
- Pertànyer a un club esportiu federat en la corresponent Federació Esportiva.¬¬
 - Estar en possessió de la Llicència Federativa en la modalitat esportiva corresponent.