Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Registre entitats

Registre entitats

S'informa de la documentació a presentar per a la inscripció d'una entitat o associació al Registre Municipal d'entitats de l'Ajuntament d'Alcanar:

- Sol·licitud registre entitats (exercici 2016)
- Liquidació pressupost entitat exercici 2015 (Model A15)
- Memoria d'activitats exercici 2015 (Model B15)
- Programa d'activitats anual de les entitats exercici 2016 (Model B16)
- Pressupost anual de les entitats exercici 2016 (model C16)
- Declaració jurada sobre les dades de l'entitat/associació

Prem AQUÍ per veure documentació inscripció al Registre Municipal

Prem AQUÍ per veure sol·licitud d'inscripció al Registre d'Entitats

Prem AQUÍ per veure MODEL A15 (Pressupost i liquidació 2015)

Prem AQUÍ per veure MODEL B15 (Memòria d'activitats 2015)

Prem AQUÍ per veure MODEL B16 (Programa d'activitats 2016)

Prem AQUÍ per veure MODEL C16 (Pressupost exercici 2016)

Prem AQUÍ per veure models declaració i autorització registre 2015