Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Premis a esportistes locals 2017

Premis a esportistes locals 2017

L'objecte de la convocatòria és la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, dins dels límits establerts als pressupostos municipals, per al foment i millora de la pràctica de l'activitat esportiva per part dels/de les esportistes locals d'Alcanar.

Anunci al BOPT.  

Termini de sol·licituds (del 24-10-2017  al 14-11-2017)

ANUNCI BASES CONCESSIÓ PREMIS DESTINATS A ESPORTISTES LOCALS ALCANAR 2017

1 - MODEL INSTÀNCIA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ

2 - MODEL RELACIÓ DELS RESULTATS OBTINGUTS (ANNEX 2)

3 - MODEL RELACIÓ DE DESPESES SUBV. ESPORTISTES (ANNEX 3)

4 - MODEL DECLARACIÓ SUBVENCIONS (ANNEX 4)

5 - MODEL COMUNICAT DE DADES FISCALS I BANCÀRIES (ANNEX 5)

6 - MODEL AUTORITZACIÓ D'UTILITZACIÓ DE DADES SUBV. (ANNEX 6)

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar