Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Pla Educatiu d'entorn

Pla Educatiu d'entorn

El Pla Educatiu d’Entorn és una proposta educativa innovadora, que vol donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels membres més joves de la societat, coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves.

Les activitats del Pla Educatiu d’Entorn són diverses i estan adreçades a tot l’alumnat, i a tota la comunitat educativa, però amb una especial sensibilitat als sectors socials més desfavorits.

L’educació de ciutadans i ciutadanes per a un món complex i divers hauria de ser:

-         Integral: per abastar tots els aspectes de la persona. No solament ha d’instruir i ensinistrar en unes habilitats intel·lectuals determinades sinó que ha de facilitar també competències socials i proporcionar capacitats per adaptar-se i conviure en una societat canviant.

-         Contínua: per comprendre tot l’espai-temps vital. El temps de formació ja no es pot entendre avui parcel·lat, unes hores al dia (escola) i una època de la vida (infància i joventut), ha d’abastar tota la vida.

-         Arrelada: per tenir uns referents compartits. La incertesa que caracteritza els nostres temps fa que esdevinguin indispensables uns referents identitaris compartits que vinculin les persones a projectes de futur i que donin un sentit al treball i a la convivència.

-         Cohesionadora: per promoure la integració social. L’arribada de nous ciutadans i ciutadanes al nostre país planteja nous reptes que requereixen una sèrie d’accions innovadores per promoure la cohesió social mitjançant l’educació intercultural i l’ús normalitzat de la llengua catalana en un marc multilingüe.

-         Inclusiva: per incloure a tothom. I per fer-ho possible ha de garantir la igualtat d’oportunitats i evitar qualsevol tipus de marginació i exclusió.

-         En xarxa: per ser-ne tots corresponsables. És necessari teixir entre tots una xarxa educativa molt ben cohesionada i això requereix un treball ben articulat, coordinat i coherent de tots els organismes que treballen en l’atenció i l’educació dels membres més joves de la societat catalana.

Activitats

-          Taller de teatre a l’institut Sòl de Riu d’Alcanar.

-          Grup Coral Sòl de Riu.

-          Taller d’estudi assistit a l’institut Sòl de Riu d’Alcanar.

-          Taller d’habilitats socials a l’institut Sòl de Riu d’Alcanar.

-          Pla català d’esport a l’escola de l’institut Sòl de Riu d’Alcanar.

-          "Aprenem junts". Projecte de servei comunitari de l'alumnat de l'institut Sòl de Riu d'Alcanar.

-          Programa “Conèixer el patrimoni” a l’escola Joan Baptista Serra d’Alcanar.

-          Taller de teatre a l’escola Joan Baptista Serra d’Alcanar.

-          Taller de psicomotricitat a l’escola Joan Baptista Serra d’Alcanar.

-          Taller d’estudi assistit a l’escola Joan Baptista Serra d’Alcanar.

-          Taller d’habilitats socials a l’escola Joan Baptista Serra d’Alcanar.

-          Pla català d’esport a l’escola a l’escola Joan Baptista Serra d’Alcanar.

-          Hort escolar a l’escola Marjal de les Cases d’Alcanar.

-          Taller d’habilitats socials a l’escola Marjal de les Cases d’Alcanar.

-          Activitats de lleure el tercer dijous de cada mes a les Cases d'Alcanar.

-          Pla català d’esport a l’escola de l’escola Marjal de les Cases d’Alcanar.

-          Trobada de la ZER Mediterrània.

-          Accions positives per a la igualtat que eviten l’exclusió social – Ajudes a infants que no poden accedir a activitats extraescolars per temes econòmics.

-          Encesa de llums de Nadal a Alcanar i a les Cases d’Alcanar.

-          Festival de les activitats del Pla educatiu d’entorn d’Alcanar.

-          Gestió, organització i coordinació de les activitats del municipi per a la recollida de fons per a la Marató de TV3.

-          Suport a les entitats i associacions del municipi.

 

-          Activitats d'estiu a Alcanar, les Cases d'Alcanar i Alcanar-platja.