Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Opinió grups municipals: octubre 2020

Opinió grups municipals: octubre 2020

Per què modifiquem l'ordenança de l'aigua?

En el darrer Ple municipal, es va aprovar la modificació de l'Ordenança reguladora del servei d'aigua potable. L'objecte d'aquesta modificació és resoldre una problemàtica heretada i estar en condicions d'assolir un acord amb l'empresa concessionària del servei, SOREA, per tal d'evitar nous contenciosos i més despeses judicials i, alhora, establir un calendari de pagament del deute pendent el més còmode possible per a l'Ajuntament.

Aquesta problemàtica té el seu origen el 2003 quan, a escassos tres mesos de les eleccions municipals, l'equip de govern del moment va decidir transformar i prorrogar per vint anys un contracte que no finalitzava fins a 2005, fent cas omís a les recomanacions dels tècnics municipals i als informes desfavorables d'Intervenció i Secretaria que advertien de la irregularitat que suposava tirar endavant aquella pròrroga sense seguir la tramitació legal pròpia ni aportar la documentació exigida per la Llei de contractes de les Administracions Públiques.

Amb l'acord actual entre l'Ajuntament i SOREA es posa punt final a un despropòsit que ha durat 17 anys, a conseqüència d'una gestió irresponsable i nefasta que acabarà costant al municipi més 1,1 milions d'euros. Per això resulta, com a mínim, sorprenent que des de Desperta't s'intente justificar amb arguments inversemblants aquella gestió i s'acuse l'actual equip de govern de deixadesa quan, el mateix Sr. Castro formava part de l'equip de govern responsable d'aquest desgavell. Així mateix, resulta igualment preocupant que des d'aquest mateix grup es facen publicacions amb informació esbiaixada al respecte, amb la intenció de desinformar i crear crispació. De la mateixa manera que creiem igualment irresponsable l'actitud adoptada per la CUP, donant a entendre que l'Ajuntament promou aquesta modificació amb l'únic objectiu de beneficiar SOREA, intentant desviar el debat cap a la municipalització de serveis amb informació poc rigorosa i sense fonament.

Tanmateix, tal com vam expressar, pensem que el debat sobre el model de gestió de l'aigua és necessari per tot el que implica, però sempre des del rigor i de manera objectiva, tenint en compte els estudis econòmics i tècnics, i amb l'objectiu d'aconseguir el millor servei possible a un preu raonable i just. No entenem aquest debat de cap altra manera.

Finalment, volem agrair públicament l'actitud responsable i el suport rebut per part del PSC i Junts per Alcanar, en aquesta iniciativa especialment complicada.

----------------------

Augment de l'IBI per tenir un poble net?

El mes de setembre de l’any passat es va aprovar l’augment de la quota de l’IBI que es paga al nostre municipi, passant del 0,864% al 0,89% i que juntament amb l’actualització dels valors cadastrals suposen uns ingressos addicionals d’uns 200.000 € per aquest any 2020.

En el moment de la seua aprovació des de l’equip de govern d’ERC es va explicar que aquests nous ingressos es destinarien a reforçar les tasques que fa la Brigada, com ara el manteniment dels jardins o la neteja dels carrers.

Malauradament, veiem com molts carrers del nostre municipi estan bruts: què ha passat amb el publicitadíssim anàlisi d’ADN que s’havia de fer als excrements dels gossos? Per què no es fan les actuacions necessàries per tenir els carrers en bon estat? Per què el manteniment d’alguns espais ajardinats és pràcticament nul? Les herbes presidint el Mirador o l’entorn de l’Ermita del Remei són imatges massa habituals. També veiem les actuacions per “rentar la cara” de certs llocs només quan s’aproximen dates assenyalades. I el canvi de contenidors que ha provocat escenes de contenidors plens a vessar, brutícia i males olors, amb alguns veïns del municipi expressant la seva indignació a través de les xarxes socials.

Aquests problemes de neteja al municipi i manca de manteniment no són responsabilitat dels treballadors de la Brigada Municipal, ells fan la seua feina, però la fa l’equip de govern? No tot és degut a la manca de civisme de la ciutadania i una possible solució tampoc passa per la privatització d’este servei perquè el faci una empresa externa, només cal mirar el que passa a Tortosa amb l’empresa que s’encarrega de netejar els carrers: a causa dels problemes i deficiències del servei el Plenari tortosí, a proposta d’ERC Tortosa, va acordar obrir un expedient a l’empresa per tal de fer-li complir el contracte. Per cert, la mateixa empresa que recull la brossa al nostre municipi a través del COPATE.

No volem obviar que estem vivint un moment complexe, amb una pandèmia i una crisi sanitària, social i econòmica, però alguns dels problemes que hem exposat aquí venen de lluny, només un exemple, analitzar l’ADN dels excrements dels gossos és el projecte guanyador dels pressupostos participatius del 2018.

Quan des del govern municipal es considera necessari un augment dels impostos per tal d’oferir nous serveis o reforçar els ja existents la ciutadania ho ha de saber, però sobretot han de veure que els seus impostos serveixen per aportar millores a la comunitat. Els rebuts de l’IBI ja s’estan cobrant, però la ciutadania veu el seu poble més net i cuidat?

 -----------------------

Paraules de comiat d'Ivan Romeu

Com totes les coses, hi ha un inici i una final. La raó d’aquesta renúncia són els canvis que s’han produït en els últims mesos en la meua situació laboral, que fan que pugue destinar menys temps a la tasca de regidor de l’ajuntament. Tinc clar que quan algú agafa el compromís de ser servidor públic, ho ha de fer al 100%, estigues al govern o a l’oposició. Jo per aquestes circumstàncies, ja fa mesos que no puc destinar tot el temps que requereix aquest càrrec.

Vaig prendre posició com a regidor el juny del 2011, amb ganes il·lusió i responsabilitat. Deixo este càrrec 9 anys i tres mesos després, o el que és el mateix 111 mesos després, amb la mateixa il·lusió i responsabilitat que en aquell moment. Aquell xic foraster que quan es va presentar ningú coneixia i pels cafès es deia que si era això o era allò... aquell xic ha destinat una quarta part de la seva vida al servei públic del poble que més s’estima, ALCANAR.

Fa 16 anys que visc a Alcanar i em sento tan canareu com el que més. Aquí he format la meua família, el meu treball i les meues amistats. He intentat defensar, en tot moment, els interessos del municipi, algunes vegades en més encert que unes altres, però sempre amb bona fe. Segur que m’he equivocat i per això ara i aquí demano disculpes. Ser regidor no és una tasca fàcil, però és una cosa que tothom hauria de viure per valorar i tenir una visió diferent a l’hora de criticar o felicitar les diferents decisions que es prenen.

Us he de dir que, durant aquests anys, he passat moments tristos i difícils, però han estat molts més els moments alegres i feliços. Aquí vull obrir parèntesis per nomenar i agrair a qui ha estat el meu pilar per tirar endavant en moments difícils i estar al costat quan l’he necessitat: ella és la Núria, la meua dona. Moltes vegades natros som els qui vivim de primera mà el que passa, però el gran mèrit està en les persones que convivim a casa (la dona, l’home, els fills... ), sense ells no hagués estat possible arribar fins aquí. Tanco parèntesis.

D’estos 111 mesos, em quedo amb les experiències viscudes, però sobretot amb les persones que he tingut la sort de conèixer i compartir hores i hores de la meua vida durant aquesta tasca de regidor. Aquí em refereixo a Regidors, exregidors, Alcaldes, exalcaldes, secretaris, interventors, treballadors de l’ajuntament, membres d’entitats, ciutadans i un gran etcètera. Seria difícil nomenar a tothom perquè em deixaria a molta gent.

Un agraïment a totes les persones que duran estes tres legislatures han votat les llistes que he encapçalat i com no també a les més de 50 persones, ara ja amics i amigues, que han compartit llista amb mi durant aquests anys. Gràcies als regidors que m’han acompanyat durant aquestes legislatures: Tere Lange, Toni Fibla i Paco Reverter. Durant esta legislatura, el nostre grup municipal hem acordat projectes amb l’equip de govern que hem treballat conjuntament amb l’objectiu que acaben sent una realitat.

Abans d’acabar la meva intervenció, m’agradaria compartir una frase de Steve Jobs: L’única manera de fer un gran treball, és estimar el que fas. Deixo el càrrec amb el convenciment que la continuïtat del nostre projecte i l’estima que tenim per Alcanar, contribuirà per millorar el nostre municipi.

Ara sí, Senyor secretari: que conste en acta, en negreta i subratllat: VISCA ALCANAR, LES CASES I ALCANAR PLATJA.


 -----------------------

 

Comunicat 1

En el PLE del passat mes de setembre, es va aprovar la pujada de la tarifa de l’aigua, un fet que s’arrossega des de l’any 1995 on es firma el conveni amb SAUR S.A., contracte d’arrendament del servei, per 10 anys.

L’any 2001, en vers a com estava la situació del servei, el govern junt amb l’empresa SOREA, arriben a un acord per poder pal·liar les diferents
problemàtiques que el servei requeria, ja que segons l’empresa el servei d’aigua i el dipòsit de Les Cases eren bastant deplorables.

Al mateix temps s’estava negociant, amb el CAT, el subministrament alternatiu amb aigua potable procedent del riu Ebre per tal de garantir en tot moment l’abastament als usuaris de Les Cases i d’Alcanar Platja. Ja que els informes analítics dels pous que abastien a la població en qüestió eren completament insalubres. Es va arribar a l’acord, de què el CAT, assumiria l’execució d’un dipòsit a Alcanar Platja, així com la corresponent distribució en Baixa al llarg del traçat de l’antiga N-340 fins al dipòsit de Les Cases.

L’Ajuntament es faria càrrec sols del 10% del cost de tota aquesta infraestructura.

En el conveni que es va acordar en el Ple de 28/03/2003 on es detallen les inversions a realitzar per SOREA, així com el pressupost, en virtut del conveni es determina la retribució de la inversió que li correspon percebre a SOREA.

Modalitat del contracte: Concessió amb retribució,
INVERSIONS FINANÇADES PER SOREA:
Renovació dels carrers del nucli Urbà d’Alcanar. -------- 479.429,45€
Renovació dels carrers de les Cases d’Alcanar. ---------- 93.039,57€
Renovació de l’artèria principal de la Urb. Serramar.----- 71.575,50€
Sistema de Telecontrol. ----------------------------------- 25.210,66€
Dipòsit de Les Cases. ------------------------------------ 274.334,34€
Canonada Troncal del Baix Ebre.------------------------- 90.1512,82€
10% del Ramal d’Alcanar --------------------------------168.283,39€
200Ml pts.                                                                   TOTAL 1.202.024,21€

Es va tenir en compte la progressiva incorporació d’urbanitzacions, que podria duplicar el consum d’aigua.
L’increment de les tarifes que s’hauria d’aplicar era:
Alcanar, 26%
Les Cases d’Alcanar, 26%
Alcanar Platja 12%
El finançament es realitzarà progressivament durant 25 anys.
L’increment de les tarifes els primers anys es va estimar en un 2%.
Per què no s’ha pujat l’aigua durant tants d’anys?

-----------------------


Només ens arribaran el 19% de les ajudes dels aiguats!
El Parlament de Catalunya, aquest juliol va aprovar una moció presentada pel PSC on instava al Govern de la Generalitat a què es fes efectiu el pagament dels diners que corresponen a cada municipi afectat pels aiguats del 2018 i que estan ingresats des del Govern d’Espanya a la Generalitat des del desembre del 2019, i a complementar aquesta ajuda amb el 50% restant, per a que els ajuntaments dels municipis afectats no haguessin de posar diners de les seves arques.
El govern d’Espanya, va transferir per al nostre municipi 4.239.000€, corresponents al 50% dels danys ocasionats pels aiguats, i esperàvem que la Generalitat de Catalunya és fes càrrec de l’altre 50%, però per a res!!!....només ens arribaran 815.000€, és a dir, el 19%.
Els socialistes d’Alcanar i de les Terres de l’Ebre lamentem que aquests fons no s’hagin exhaurit totalment, ja que s’hauran de tornar i no ens podem permetre perdre més recursos. Demanem al Govern de la Generalitat que rectifique la seva postura, i que tal com reclamava la resolució aprovada el 13 de juliol, faci efectiu el pagament dels ajuts a cada municipi afectat pels aiguats, amb l’import inicialment previst en el Conveni signat amb el Govern d’Espanya i que es complemente amb fons propis el 50% restant.
Des del PSC manifestem: “Reiterem un cop més el fet que la Generalitat ens menysté com a territori, i aquest fet no fa més que corroborar un cop més la desídia que estem patint les Terres de l’Ebre durant l’última dècada”.
Ens sentim molt indignats de què el Govern d’Espanya ens posi els recursos a les mans, i la Generalitat de Catalunya posi traves als ajuntaments i al final s’hagin de retornar aquests diners. On està el suport als ajuntaments i a la pagesia??...Almenys, ja que no posen ni un euro...no posin impediments, si us plau!
-----------------------
Articles d'opinió de mesos anteriors