Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies Subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans corresponent a l'any 2020

Subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans corresponent a l'any 2020

| Subvencions

Una resolució publicada al DOGC obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions destinades al pagament del lloguer per a persones grans corresponent a l'any 2020 (Resolució TES/109/2020, de 19 de maig, DOGC número 8142, de 27 de maig de 2020).

Bases reguladores: aquesta convocatòria es regeix per la Resolució TES/662/2020, de 9 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans (DOGC número 8083 de 12 de març de 2020).

Dotació pressupostària: L'import màxim inicial de la dotació pressupostària d'aquesta convocatòria és de 2.000.000 €. L'atorgament de les subvencions resta condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a l'any 2020, en el moment de la resolució de la concessió.

Termini per presentar les sol·licituds: el termini de presentació de sol·licituds s'inicia a partir del 28 de maig de 2020, i finalitza el 3 de juliol de 2020.

Imports màxims de lloguer mensual: d'acord amb l'apartat e) de la base reguladora 4.1 de l'annex de la Resolució TES/662/2020, de 9 de març, l'import màxim de lloguer o renda mensual per l'habitatge no pot ser superior als següents:

- Barcelona ciutat: 750 €

- Demarcació de Barcelona: 750 €

- Demarcació de Girona: 500 €

- Demarcació de Tarragona: 500 €

- Demarcació de Lleida: 450 €

- Terres de l'Ebre: 350 €

Per a unitats de convivència on hi hagi algun membre amb discapacitat i amb el barem de mobilitat favorable reconegut pel departament competent, s'estableix un límit de l'import màxim de lloguer mensual de 900 € en tot el territori de Catalunya.

Vegeu la resolució.

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar