Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies Subvencions per al pagament del lloguer per a l'any 2020

Subvencions per al pagament del lloguer per a l'any 2020

| Subvencions

Una resolució publicada al DOGC obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l'any 2020 (Resolució TES/1096/2020, de 19 de maig, DOGC número 8142, de 27 de maig de 2020).

Bases reguladores: aquesta convocatòria es regeix per la Resolució TES/986/2020, de 8 de maig (DOGC núm.8132, de 13 de maig de 2020) per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer.

Dotació pressupostària: l'import màxim inicial de la dotació pressupostària d'aquesta convocatòria és de 20.000.000 €. L'atorgament de les subvencions resta condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a l'any 2020 en el moment de la resolució de la concessió.

Termini per presentar les sol·licituds: el termini de presentació de sol·licituds s'inicia a partir del 28 de maig de 2020, i finalitza el dia 3 de juliol de 2020.

Imports màxims de lloguer mensual: d'acord amb l'apartat d) de la base reguladora 4.1 de l'annex de la Resolució TES/986/2020, de 8 de maig, l'import màxim de lloguer o renda mensual per l'habitatge no pot ser superior als següents:

- Barcelona ciutat: 750 €

- Demarcació de Barcelona: 750 €

- Demarcació de Girona: 500 €

- Demarcació de Lleida: 450 €

- Terres de l'Ebre: 350 €

Per a famílies nombroses i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat i barem favorable, l'import màxim de lloguer mensual és de 900 € a tot el territori de Catalunya.

Vegeu la resolució.

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar