Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies Resultat de les votacions del Ple ordinari del dia 30 de novembre de 2020

Resultat de les votacions del Ple ordinari del dia 30 de novembre de 2020

| El Ple

La sessió plenària ordinària, d'ahir, 30 de novembre, va començar a les 20.05 h i va finalitzar a les  00.05 h.

La sessió plenària va consistir en el debat i aprovació dels següents punts de l'ordre del dia:

A) Part resolutiva

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors de data 18/08/2020, 24/09/2020 i 28/09/2020.  S'aprova per unanimitat, tret de l'abstenció del PSC.

2. Proposta d’Alcaldia que eleva al Ple de la Corporació l’aprovació, si s’escau, de l’acceptació de la presa de possessió nou càrrec electe grup municipal de Junts.

3. Dació de compte Decrets Alcaldia (del 2020-0794 fins al 2020-1057).

4. Dació de compte de l'Informe anual de control financer.

5. Proposta d'Alcaldia de modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 22 per incloure la suspensió temporal de la taxa d'expedició de volants i certificats d'empadronament, certificats de convivència i certificats de béns. S'aprova per unanimitat. 

6. Proposta d'Alcaldia de modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de la taxa per llicència d'obertura d'establiments i activitats. S'aprova per unanimitat, tret de la CUP que hi vota en contra.

7. Proposta d’Alcaldia d'aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball (RLT) de l’Ajuntament d’Alcanar incloent un caporal per a la policia local, un administratiu a Secretaria i un administratiu a Intervenció. S'aprova per unanimitat. 

8. Proposta de la regidoria de Salut, de resolució d'expedient sancionador en matèria de tinença de gossos de raça potencialment perillosa (A.P.S.). S'aprova per unanimitat. 

9. Proposta de la regidoria d'Urbanisme relatiu a la verificació del Text Refós del Pla Especial Urbanístic del Front Marítim de les Cases d’Alcanar. S'aprova per unanimitat. 

10.Proposta de la regidoria d'Urbanisme d'aprovació provisional de la modificació puntual del PGOU del municipi d’Alcanar en l'àmbit anomenat “MONTECARLO”. S'aprova per unanimitat. 

11.Moció d'ERC per mostrar el rebuig a la invasió de competències que suposa la Llei espanyola de bombers. S'aprova amb els vots d'ERC, la CUP i Junts. Desperta't i el PSC hi voten en contra.

12.Moció del PSC per elaborar un pla d'inversions per acollir-nos als ajuts del pla de reconstrucció, transformació i resilència. S'aprova per unanimitat esmenar la moció. La moció s'aprova amb els vots favorables del PSC, Desperta't, Junts i ERC. La CUP s'hi absté.

13.Moció del PSC per reclamar ajudes al Govern de la Generalitat a fons perdut, als sectors afectats pel tancament obligatori dels seus negocis i activitats. Aquesta moció no prospera. Desperta't i PSC hi voten a favor. ERC hi vota en contra. Junts i la CUP s'hi abstenen.

14.Moció del PSC per exigir el compliment de finançament cap als ens locals per part del Govern de la Generalitat. Aquesta moció no prospera. Desperta't i PSC hi voten a favor. ERC hi vota en contra. Junts i la CUP s'hi abstenen.

15.Moció de la CUP per reclamar mesures per contenir els rebrots i mesures de suport al sector de la restauració, petit teixit comercial, autònoms i PIMES del municipi. La CUP, Desperta't i Junts voten a favor. ERC i PSC s'hi abstenen.

16.Moció de la CUP per rebutjar el transvassament a la Conca de Barberà i per la dissolució del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT). Aquesta moció no prospera. La CUP hi vota a favor. ERC i Junts hi voten en contra. PSC i Desperta't s'hi abstenen.

>> Pots tornar a escoltar el ple al web d'Alcanar Ràdio
>
> Pots tornar a veure el ple a youtube.

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar