Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies Resultat de les votacions del Ple ordinari del dia 30 de juliol de 2020

Resultat de les votacions del Ple ordinari del dia 30 de juliol de 2020

| El Ple

La sessió plenària ordinària, d'ahir, 30 de juliol, va començar a les 20.05 h i va finalitzar a les 00.00 h. La sessió plenària va consistir en el debat i aprovació dels següents punts de l'ordre del dia:

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 28/05/2020. S'aprova amb el vot favorable de tots els membres del ple, tret de Desperta't que s'hi absté.


2. Proposta de la regidoria d'Hisenda d'aprovació del pressupost general de l'exercici 2020, plantilla de personal i bases generals d'execució. S'aprova amb els vots favorables d'ERC, PSC i Junts per Alcanar; la CUP i Desperta't hi voten en contra.

3. Proposta d'Alcaldia d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits. S'aprova per unanimitat.

4. Proposta d'Alcaldia d'aprovació i modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 10 reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires i altres elements amb finalitat lucrativa. S'aprova amb el vot favorable de tots els membres del ple.

5. Proposta de la regidoria de Recursos Humans, d'aprovació inicial de la modificació de la relació de llocs de treball de la plaça de professor/a de trompa. S'aprova per unanimitat.

6. Proposta de la regidoria de Festes de fixació de les festes locals de l'any 2021. S'aprova amb el vot favorable de tots els membres del ple.

7. Proposta de la regidoria de Salut, de resolució d'expedient sancionador en matèria de tinença de gossos de raça potencialment perillosa (P.A.A.M.) S'aprova per unanimitat.

8. Proposta de la regidoria de Salut, de resolució d'expedient sancionador en matèria de tinença de gossos de raça potencialment perillosa (J.A.H.C.) S'aprova amb el vot favorable de tots els membres del ple.

9. Proposta de la regidoria de Salut, de resolució d'expedient sancionador en matèria de tinença de gossos de raça potencialment perillosa (J.A.B.R.) S'aprova per unanimitat.

C) Precs i preguntes

11. Torn obert de paraules