Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies Resultat de les votacions del ple extraordinari urgent del 5 d'agost del 2022

Resultat de les votacions del ple extraordinari urgent del 5 d'agost del 2022

| El Ple

La sessió extraordinària urgent del ple municipal d'avui, 5 d'agost, ha començat a les 10.02 h i ha finalitzat a les 10.10 h. No ha pogut assistir la regidora de la CUP, Erica Bel Queral, que ha justificat la seua absència. La sessió plenària ha consistit en el debat i aprovació dels següents punts de l'ordre del dia:

1. Ratificació de la urgència de la convocatòria. S'aprova per unanimitat. 

2. Dació de compte del Decret d'Alcaldia núm. 2022-0768, de modificació de les delegacions atorgades mitjançant Decret d'Alcaldia núm.2019-0626 per reassignació regidoria de Recursos Humans en Alcaldia. No es vota. 

3. Proposta de l’alcaldia que eleva al ple d’aquest ajuntament per a l’aprovació, si escau, de modificació l’exercici de dedicació parcial de càrrec electe. S'aprova amb els vots favorables dels grups d'ERC, Junts, Desperta't i PSC. El regidor de la CUP s'hi absté.

4. Proposta de la regidoria d’Hisenda d’aprovació d’operació de crèdit a llarg termini per import de 2.580.000 euros per atendre el pagament de les indemnitzacions i enderrocament, en compliment a la diligència d’ordenació del Jutjat Contenciós Administratiu. S'aprova amb els vots favorables dels grups d'ERC, Junts, Desperta't i PSC. El regidor de la CUP hi vota en contra. 

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar