Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies Resultat de les votacions del ple extraordinari del dia 18 d'agost de 2020

Resultat de les votacions del ple extraordinari del dia 18 d'agost de 2020

| El Ple

La sessió plenària extraordinària, d'ahir, 18 d’agost, va començar a les 20.05 h i va finalitzar a les 00.20 h. La sessió plenària va consistir en el debat i aprovació dels següents punts de l'ordre del dia:

 A) Part resolutiva

 1.Moció d'ERC per demanar la flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat d'augmentar la capacitat pressupostària del món local. S'aprova per unanimitat.

 2.Moció d'ERC per reclamar la continuïtat dels punts de guaita per a la prevenció d'incendis forestals. S'aprova per unanimitat.

 3.Moció de la CUP per fer front a la nova crisi social i econòmica al municipi d'Alcanar. La moció no prospera. Vot favorable de la CUP i Desperta’t; ERC hi vota en contra i el PSC i Junts s’abstenen.

 4.Moció de la CUP per la derogació de la LRSAL i la llei d'estabilitat pressupostària com a mesura necessària per afrontar la nova crisis social i econòmica. S’aprova amb els vots favorables d’ERC, la CUP, Junts i Desperta’t. Abstenció del PSC.

 5.Moció de la CUP per exigir la continuïtat dels punts de guaita forestal a les Terres de l'Ebre i a la resta de Catalunya. S'aprova per unanimitat.

 6.Moció del PSC per demanar la reducció de tributs municipals a conseqüència de la crisi econòmica de la covid-19. S'aprova per unanimitat.

 7.Moció del PSC per garantir la suficiència de recursos a les famílies més vulnerables a conseqüència de la crisi de la covid-19. S'aprova per unanimitat.

 8.Moció d'ERC de rebuig a la planificació de noves centrals eòliques a la comarca de la Terra Alta. S’aprova amb els vots favorables d’ERC, la CUP, Junts i PSC. Desperta’t s’absté.

 9.Moció del PSC-CP per donar suport a les reivindicacions del col·lectiu de caçadors. S’aprova amb els vots favorables d’ERC, Junts , PSC i Desperta’t. La CUP hi vota en contra.

 10.Moció d'ERC en commemoració del 28j, Dia Internacional de l'alliberament o l'orgull LGTBI. S'aprova per unanimitat.

 11.Moció d'ERC en defensa de l'espai públic. S’aprova amb el vot favorable de tots els grups i amb una abstenció del PSC.

 12.Moció d'ERC per a donar suport i ajudar a les ramaderies de bous braus de Catalunya. Es retira la moció.

 13.Moció d'ERC de rebuig a qualsevol transvasament d'aigua de l'Ebre fora de la seva conca natural. S’aprova amb el vot favorable de tots els grups i amb una abstenció del PSC.

 14.Moció de Desperta't de revisió a la baixa del coeficient aplicat en el càlcul de l'import dels rebuts de contribució urbana (IBI) per a l'exercici pressupostari del 2021. La moció no prospera. Vot favorable de Desperta’t; Junts, CUP i ERC voten en contra i una abstenció del PSC.

 15.Moció de Desperta't de reducció dels sous dels regidors i assessors per la greu crisi de la pandèmia ocasionada pel Covid-19 i establir mecanisme d'ajuda als autònoms del municipi. La moció no prospera. Vot favorable de Desperta’t i la resta de grups voten en contra.

 16.Moció del PSC per demanar que les Terres de l'Ebre formin part de la xarxa certificada de zones verdes de la Unió Europea per un turisme segur i sostenible. Es retira la moció.

 17.Moció conjunta d'ERC, JUNTS I PSC per a donar suport i ajudar a les ramaderies de bous braus de Catalunya. S’aprova la moció amb els vots favorable de tots els grups excepte dos vots en contra de la CUP.

 B) Torn obert de paraules

 18.Torn obert de paraules


Pots tornar a escoltar el ple al web d'Alcanar Ràdio

 

 

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar