Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies Resultat de l'enquesta en línia sobre la realitat LGTBI al municipi

Resultat de l'enquesta en línia sobre la realitat LGTBI al municipi

| Acció Social

L'Ajuntament d'Alcanar està elaborant el Pla Local LGTBI del municipi.  Una de les eines emprades per obtenir dades sobre el coneixement i la realitat LGBTI al nostre municipi ha estat un qüestionari adreçat a tota la ciutadania en general, de la qual n'ha sorgit una diagnosi. Els resultats de l’enquesta ens han permès determinar el grau de sensibilització de la població en relació al col·lectiu LGBTI i el punt de partida per poder definir polítiques públiques en aquest àmbit.

L’enquesta va ser contestada per un total de 115 persones, de les quals un 43,9% es van identificar com a dones heterosexuals, un 21,1% com a homes heterosexuals, l’11,4% com a dona bisexual, el 9,6% com a gai, el 7,9% com a lesbiana, el 3,5 com a altre, l’1,8% com a home bisexual, el 0,9% com a home trans i el 0,9% com a intersexual. En resum, el 35% de les persones que han contestat l’enquesta van manifestar pertànyer al col·lectiu LGBTI. Una altra dada important a tenir en compte és l’edat de les persones que van contestar l’enquesta. Es considera una dada important perquè s’ha aconseguit tenir representació de totes les edats. Les franges d’edat que més han participat, amb un 21,1% cadascuna, han estat la de les persones de menys de 18 anys, i la de les persones de 26 a 35 anys. Els segueix la franja de 26 a 50 anys, amb un 18,4% de participació, i la de 51 a 65 anys amb un 17,5%. Els joves de 18 a 25 anys representen un 14,9%, i finalment, la participació més baixa que es va registrar va ser la de les persones de més de 65 anys, que representen un 7% de les persones que van contestar el qüestionari.

Llegeix

La darrera dada general a tenir en compte és que la gran majoria de respostes provenen de persones que viuen al nucli poblacional d’Alcanar (81,6%). El 13,2% viu a les Cases i el 2,6% a Alcanar platja.

Després de l’anàlisi d’aquestes dades generals, els següents apartats del qüestionar es van estructurar per àrees concretes. Així les preguntes que es van formular, van pretendre posar de manifest possibles conductes discriminatòries que afecten directament a les persones LGBTI.

Per tal de facilitar el coneixement dels diversos àmbits, s’han tingut en compte les àrees següents: espai públic i d’oci, àmbit laboral, centres educatius, centres sanitaris, administracions públiques i àmbit privat (a casa, amb la família i amb els amics i amigues). També s’ha considerat important detectar el grau de coneixement dels serveis que s’ofereixen al municipi en aquest àmbit.

Per una altra banda s’ha fet una anàlisi del coneixement que té la població sobre els recursos municipals que hi ha l’abast de les persones del col·lectiu LGBTI i el grau de satisfacció d’aquests.

>> Consulta la diagnosi.