Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies Oferta de feina: borsa de treball de tècnic d'administració general

Oferta de feina: borsa de treball de tècnic d'administració general

| Recursos humans
La Junta de Govern Local d’aquest ajuntament, en sessió de data 17/2/2021, va aprovar la convocatòria i les bases reguladores del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de tècnic d’administració general, a través del sistema de concurs oposició, així com la seua convocatòria.

Així mateix, es disposa que els anuncis de la convocatòria, juntament amb les bases que regeixen la selecció del personal, es publiquen en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, amb exposició al tauler d’edictes de la Corporació, i en la pàgina web municipal www.alcanar.cat El termini de presentació d’instàncies finalitza el pròxim 29 de març, inclòs.
 

 

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar