Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies Oberta la convocatòria de subvencions per a entitats socials del 2017

Oberta la convocatòria de subvencions per a entitats socials del 2017

| Acció Social

L'Ajuntament d'Alcanar ha obert la convocatòria de subvencions per al 2017 a entitats socials. Aquestes subvencions es destinen a activitats que fomenten el moviment associatiu i la participació dels ciutadans en favor de les entitats socials i per al benestar social, així com per a donar suport al teixit associatiu del municipi. El termini de presentació de les sol•licituds  finalitza el 12 de desembre.

La convocatòria d'enguany té com a novetat la introducció de canvis en els criteris de valoració. L'objectiu ha estat aconseguir  un model més adequat a la realitat, que premia la tasca social de les entitats socials i l'acompanyament a la ciutadania, així com la seua col·laboració amb l'ajuntament. 

Així, l'objecte de les bases d'atorgament de subvencions a entitats socials per a l'exercici del 2017 és regular i fixar els criteris i el procediment de sol•licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgue l'Ajuntament a través de la Regidoria d'Acció Social.

Podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que hagen de realitzar l'activitat que en fonamenta l’atorgament, sempre que no estiguen afectades per cap de les prohibicions que estableix l'article 13 de la Llei de l’Estat 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions. Per a poder optar a la subvenció, cal estar inscrit en el registre d'entitats municipals de l'Ajuntament amb una antiguitat mínima de sis mesos.

En el web Alcanar.cat podeu consultar el contingut complet d'aquestes bases i hi podeu trobar els impresos necessaris per a presentar la sol•licitud.

El termini de presentació de les sol•licituds finalitza el pròxim 12 de desembre.

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar