Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies Obert el període de consulta pública prèvia per a l'elaboració del protocol de recollida d'animals a la via pública

Obert el període de consulta pública prèvia per a l'elaboració del protocol de recollida d'animals a la via pública

| Avisos, Salut, El Ple

L'Ajuntament d'Alcanar ha obert el període de consulta pública prèvia per a l'elaboració del protocol de recollida d'animals a la via pública. En aquest sentit, la regidoria de Salut, sotmet a consulta pública, prevista en l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l’elaboració del protocol de recollida d’animals a la via pública.

Segons l’article 16.1 de la Llei Catalana de Protecció Animal és competència dels ajuntaments la gestió i recollida dels animals perduts o abandonats del terme municipal. Vist que el Ple d’aquest ajuntament, en sessió ordinària de data 28/03/2019, va aprovar definitivament l’Ordenança reguladora per la tinença d’animals de companyia i d’animals potencialment perillosos.

Per tal de donar compliment a l'article 12è d'aquesta ordenança pel que fa al Protocol Municipal de recollida d'animals de companyia. Per tot el que s'ha exposat, resulta necessari elaborar un protocol de recollida d'animals a la via pública.

L'objecte d'aquest protocol és establir un procés de recollida dels animals a la via pública perquè la ciutadania conega que fer en cas de trobar o perdre un animal:

- Recollida de l’animal
- Registre identificatiu
- Localització dels propietaris
- Retorn de l’animal amb els seus propietaris
- En cas contrari, traslladar-lo al centre d’acollida d’animals
- Publicitat de l’animal ingressat al centre

El termini per a realitzar aportacions finalitza el 2 de gener de 2020: 20 dies des de la seua publicació a la web de l’Ajuntament d’Alcanar, el 28 de novembre de 2019.

Les aportacions es faran a través del correu electrònic sanitat@alcanar.cat

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar