Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies Obert el període de consulta pública prèvia per a l'elaboració del Reglament de Règim Intern per a l'Hotel d'Entitats de Les Cases

Obert el període de consulta pública prèvia per a l'elaboració del Reglament de Règim Intern per a l'Hotel d'Entitats de Les Cases

| Participació ciutadana

L'Ajuntament d'Alcanar ha obert el període de consulta pública prèvia per a l'elaboració del Reglament de Règim Intern per a l'Hotel d'Entitats de les Cases. D'acord amb el que estableix l'article 133 de la Llei de l'Estat 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es duu a terme una consulta pública, prèvia a l'elaboració del projecte d'ordenança, per a recollir l'opinió de la ciutadania i de les organitzacions representatives afectades per la futura norma.

La Llar de Jubilats i Pensionistes de Les Cases d’Alcanar consta ja d’un Reglament de Règim Intern propi, però en aquest inclou l'espai de la segona planta d’aquest equipament cívic, on està ubicat Hotel d’Entitats de Les Cases.

L'objectiu del Reglament, per tant, és regular les condicions d'accés, funcionament i finalitats de l'Hotel d'Entitats de Les Cases. El reglament de Règim Intern actualitza el marc bàsic regulador de l'Hotel d'Entitats de les Cases amb la finalitat de garantir el bon funcionament i la correcta gestió dels diferents espais de l'equipament.

Així mateix, el Reglament també protegeix a les entitats, ja que podran disposar d'una normativa moderna i que dóna respostes reals a les necessitats actuals.

L'actual reglament té la finalitat de garantir l'adequada convivència i el gaudi ordenat dels seus usuaris i usuàries. Per aquest motiu, és convenient regular els usos i les activitats que es desenvolupen a l'Hotel d'Entitats de Les Cases aprovant el seu Reglament i establint la seua organització funcional.

Finalment, cal remarcar que el Reglament ha de ser el marc normatiu i regulador de l'Hotel d'Entitats on recolzar la resposta jurídica i objectiva d'allò que planteja, sense renunciar a les solucions dialogades, acords entre les entitats i qualsevol altre mecanisme o eina, regulada o no, que afavorisca i facilite l'accés i  el funcionament entre les persones usuàries de l'Hotel d'Entitats de les Cases.

La ciutadania i les organitzacions que ho consideren oportú poden remetre les seues opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s'inclou a través del correu electrònic participaciociutadana@alcanar.cat i posar en l'assumpte "Consulta pública", amb data límit 19 de juliol de 2021.

>> Consulta el Reglament de Règim Intern per a l'Hotel d'Entitats de les Cases

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar