Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies L'Ajuntament d'Alcanar renova la flota de vehicles de la brigada municipal

L'Ajuntament d'Alcanar renova la flota de vehicles de la brigada municipal

| Brigada Municipal

La nova política de renovació de maquinària i vehicles de la Brigada Municipal de l’Ajuntament té com a objectiu millorar les condicions de seguretat i eficàcia dels operaris, així com reduir els costos vinculats al manteniment i lloguer de vehicles.

La primera acció que s’ha portat a terme és la compra d’un camió grua de 3.500 kg, amb plataforma elevadora i cistella de 16 m d’alçada, que inclou un quadre de comandaments integrat, adaptada per portar dos operaris i altres accessoris. El procés d'adquisició ha estat mitjançant concurs públic, en el qual han competit 6 empreses. L'empresa adjudicatària ha estat Talleres Velilla SA per un import de 53.845,00 € IVA inclòs (21%), amb una baixa del 9,18%, i amb una millora de l’alçada de la cistella de 4 metres.

El vehicle va ser adquirit per l'Ajuntament el passat mes de desembre i permetrà als operaris de la Brigada Municipal d'Obres i Serveis la realització de les tasques habituals de manteniment amb més seguretat i rapidesa. Aquestes activitats poden ser l'accés  a llocs en altura, el manteniment de l'enllumenat públic, la poda d'arbres, les tasques de jardineria, etc.

La regidora de l'àrea, Ivette Fibla, ha destacat que "disposar d’aquest nou vehicle ens permetrà actuar de manera immediata en el treball diari dels operaris o davant d'aquelles situacions que requereixen urgència, alhora que s'incrementarà la seguretat dels treballadors i s’evitarà el malestar dels veïns".

Fins ara l'Ajuntament recorria al lloguer puntual d'aquest tipus de vehicle, la qual cosa comportava un elevat cost econòmic i endarreria la gestió de les incidències, ja que s’havien d’agrupar per dies. “Aquest lloguer l’any 2016 va suposar una despesa de 15.000 €, per la qual cosa l’Ajuntament preveu amortitzar la inversió en un termini  màxim de 4 anys.”

Rènting de vehicles i ‘leasing’ de maquinària

D’altra banda, a finals del 2016, es va iniciar la licitació per a fer un rènting de 4 vehicles, “això suposa renovar aproximadament la meitat de la flota  i, en concret, aquells vehicles que eren més antics i que generaven unes despeses de manteniment de prop de 9.000 € anuals”, ha concretat Fibla. Actualment el procés es troba en fase d’adjudicació i es preveu que dintre d’un mes el consistori ja disposi d’aquests vehicles, amb la qual cosa es reduiran sensiblement els costos.

L’Ajuntament també contempla la possibilitat d’incloure un leasing a la partida de pressupostos del 2017, per tal de renovar una de les dues màquines de neteja de vials. Aquestes màquines tenen més de 15 anys d’antiguitat i una despesa de manteniment de més 15.000 € anuals. En aquest cas, “l’Ajuntament optarà per fer una inversió en el lloguer de la màquina, amb opció a compra, per tal de poder adquirir-lo a mitjà termini.”

Finalment, cal destacar que s’estan portant a terme actuacions més petites, com la substitució d’un dels dos bufadors de l’equip de neteja dels carrers. “El que s’ha comprat és elèctric, per tant, és més net i permetrà estalviar combustible i, a la vegada, no produirà molèsties acústiques els veïns”, ha comentat la regidora.

Aquesta nova política també inclou la renovació de la imatge corporativa de la Brigada Municipal, els Serveis Tècnics de l’Ajuntament han dissenyat un nou logotip que simbolitza l’skyline d’Alcanar i Les Cases. La nova imatge ja es pot veure al camió grua i s’incorporarà gradualment a la resta de vehicles, així com al vestuari dels operaris de la brigada.

Alfons Montserrat, alcalde d’Alcanar, ha valorat els beneficis d’aquest pla d’actuació, “d’una banda,  es donarà un millor servei públic perquè els nous vehicles tenen més prestacions i, d’altra banda, es tindran uns costos més baixos, amb la qual cosa la taxa de retorn farà que en tres anys aquestes inversions estiguin amortitzades”.
 

Més imatges

L'Ajuntament d'Alcanar renova la flota de vehicles de la brigada municipal
L'Ajuntament d'Alcanar renova la flota de vehicles de la brigada municipal

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar