Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies L'Ajuntament d'Alcanar modificarà el calendari de pagament de tributs a través de BASE per alleugerir la càrrega econòmica de la ciutadania davant la crisi del COVID-19

L'Ajuntament d'Alcanar modificarà el calendari de pagament de tributs a través de BASE per alleugerir la càrrega econòmica de la ciutadania davant la crisi del COVID-19

| Economia, covid-19

BASE – Gestió d'Ingressos i l'Ajuntament d'Alcanar informen la ciutadania que, en aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 que determina la paralització dels serveis no inclosos com a necessaris durant l'estat d'alarma, el servei de recaptació de tributs operarà de la següent manera:

- Recaptació voluntària: Se suspèn el termini de cobrament en voluntària de tots els padrons de caràcter col•lectiu (IBI, IVTM, escombraries, etc.) i tampoc se'n posaran de nous a cobrament. En poques setmanes, s'informarà de les modificacions de les dates de cobrament dels padrons suspesos així com dels nous terminis de pagament per als padrons que es vagen aprovant.

- Recaptació executiva: No s'iniciarà el procediment de constrenyiment per deutes no abonats en voluntària. Se suspèn també la tramitació dels expedients executius en curs.

Fraccionaments, ajornaments i pagaments personalitzats. Els pagaments que s'havien d'efectuar a partir del dia 20/3/20 sota aquestes modalitats de pagament queden ajornats fins al 30/4/20.