Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies L'Ajuntament d'Alcanar atura el cobrament d'impostos per ajudar els sectors econòmics del municipi

L'Ajuntament d'Alcanar atura el cobrament d'impostos per ajudar els sectors econòmics del municipi

| Economia, covid-19

L'Ajuntament d'Alcanar aprova un primer paquet de mesures de xoc per pal•liar els efectes de l'aturada de l'activitat econòmica a conseqüència del COVID-19:

- Es revisaran aquelles taxes, cànons i altres ingressos procedents d'activitats econòmiques afectades per la present situació (taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires i altres elements amb finalitat lucrativa; taxa per la prestació de serveis al Mercat Municipal, etc.) a fi i efecte que durant el període en què l'activitat reste aturada no genere despesa.

- Es modificarà l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius, per tal que els certificats d'empadronament i certificats de convivència, necessaris per a poder sol•licitar ajudes es puguen expedir de forma gratuïta.

- Els rebuts mensuals de l'Escola Municipal de Música i de l'Escola Municipal d'Arts Plàstiques no es giraran mentre els centres estiguen tancats.

- Malgrat que l'Ajuntament roman tancat al públic, no atura la seua activitat i s'està treballant per continuar atenent els pagaments de factures, per tal de mantenir-los al dia i no perjudicar els proveïdors.

- D'altra banda, l'empresa responsable de la gestió del Centre Esportiu Municipal ha informat l'Ajuntament que no emetrà cap rebut durant el període en què l'equipament reste tancat.

En els pròxims dies, s'aniran anunciant noves mesures i es donaran més detalls tal com es vaja desenvolupament el marc normatiu que permetrà implantar-les.

L'ajuntament d'Alcanar posa a disposició de la ciutadania el correu electrònic desenvolupament@alcanar.cat per a resoldre dubtes referents a les mesures econòmiques impulsades pels governs català i espanyol.