Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies L'Ajuntament d’Alcanar tanca l'exercici 2017 amb un superàvit de 903.324 euros

L'Ajuntament d’Alcanar tanca l'exercici 2017 amb un superàvit de 903.324 euros

| El Ple, Economia

En la darrera sessió plenària, del passat 31 de maig, la Regidoria d'Hisenda va donar compte de la liquidació de l'exercici 2017 a partir dels informes d'Intervenció corresponents.

La diferència entre els ingressos liquidats i les despeses  efectuades pel consistori en el passat exercici va donar un resultat positiu de poc més d'1,5 milions d'euros que, després d'aplicar les correccions pertinents, va permetre de tancar l'exercici amb un superàvit de 903.324 euros.

Així mateix, es va determinar que el romanent de tresoreria disponible al tancament de l'exercici 2017 va ser de 3.588.784,29 euros, un 90% superior al del tancament de l'exercici anterior.

També es va donar compte del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i de la regla de la despesa, que es van assolir de manera folgada. D'altra banda, el nivell d'endeutament a final de l'any passat va quedar fixat en un 27,30%, molt per davall dels límits fixats per la Llei d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

El regidor d'Hisenda, Jordi Monfort, es mostra satisfet, atès que "en els informes d'Intervenció es fa palès el rigor i la prudència amb què s'elaboren i s'executen els pressupostos municipals" i  destaca la importància de mantenir "un nivell d'endeutament baix tot i haver dut a terme una activitat inversora important en els darrers anys".

Aquesta estabilitat de l'economia municipal és una eina clau per a la gestió pública. "Mantenir un nivell d'endeutament tan controlat ens permet emprendre projectes com el del nou Auditori Municipal amb més tranquil·litat", conclou Monfort.