Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies La majoria dels principals càrrecs tècnics de l'Ajuntament d'Alcanar estan ocupats per dones

La majoria dels principals càrrecs tècnics de l'Ajuntament d'Alcanar estan ocupats per dones

| Recursos humans

Molts dels perfils tècnics de responsabilitat de l'Ajuntament d'Alcanar estan ocupats per dones, com la direcció de la biblioteca municipal, les àrees de Desenvolupament Local, d'Educació i Polítiques d'Igualtat, les figures d’arquitecta municipal i l'aparelladora municipal, les responsables de Tresoreria, de Recursos humans, de la ràdio municipal, de Turisme, etc. 

De fet, els darrers mesos, els tres càrrecs tècnics més importants de l’ajuntament, que lideren els departament d'Intervenció, Secretaria i Serveis Tècnics de l'Ajuntament, també han estat ocupats per dones, una conjuntura que s'ha donat per primera vegada en el consistori canareu. A més, a les oficines de l’Ajuntament d’Alcanar hi treballen més dones que hòmens, i elles ocupen més càrrecs tècnics intermedis i de direcció. Segons diferents estudis, la gestió en femení fomenta relacions més igualitàries entre persones i afavoreix un bon clima de treball.

En aquest sentit, la interventora municipal, Isabel Vidal, considera que "l'important són les persones i la professionalitat d'aquestes, el talent no té gènere. Em sembla perfecte que aquí a l'Ajuntament d'Alcanar, aquests càrrecs estiguin representants per dones, això és molt important, vol dir que avancem per bon camí i cada cop més valorem a les persones per les seves qualitats professionals i pel seu nivell de formació acadèmica".

En diferents àmbits laborals, moltes dones topen amb el sostre de vidre a l'hora de desenvolupar la seua carrera professional, és a dir, es troben dificultats a l'hora d'accedir als càrrecs directius. Tot i els majors nivells de formació que registren, també topen amb la bretxa salarial o es queden en posicions tècniques i professionals, sense arribar a càrrecs directius.

Ivette Fibla, regidora d'Urbanisme i d'Obres i Serveis de l'Ajuntament, que ha estat la primera dona que ha encapçalat aquestes àrees, detalla: "El sector de l'obra pública i de la construcció en general està molt masculinitzat. Quan em vaig incorporar a una empresa constructora, amb 22 d'anys, com a cap d'obra, amb una plantilla en què gairebé el 100% eren homes, al principi va ser dur. En el sector privat de la construcció les dones sempre comencem la partida sense igualtat de condicions i hem de fer un sobreesforç per a demostrar la nostra vàlua".

Maria José Forcada, arquitecta municipal, sempre ha treballat en el sector públic: "Tot i que la majoria de tècnics del sector privat amb qui treballem són homes, en les administracions públiques cada vegada hi ha més dones que ocupen la Direcció d'Urbanisme."

En aquest sentit, el sistema de selecció de l'administració pública elimina les dificultats d'accés que moltes dones es troben en altres àmbits laborals. Tots els ciutadans i ciutadanes tenen el dret a accedir en condicions d'igualtat a la funció pública d'acord amb els principis de mèrit i capacitat. Així mateix, l'administració pública fomenta polítiques de conciliació més garantistes com un horari amb certa flexibilitat o la possibilitat d'accedir a una reducció horària.

A l'Ajuntament d'Alcanar, el procés selectiu dels càrrecs tècnics més alts consisteix en dos fases. Una primera, coneguda com a oposició, amb la realització de dues proves de caràcter obligatori i eliminatori sobre el contingut a desenvolupar. Una vegada superada aquesta prova, s'accedeix a la segona fase de concurs, per tal de valorar els mèrits, i es fa una entrevista personal per part de tribunal qualificador format per membres de la Diputació de Tarragona i una persona representant de l'Ajuntament d'Alcanar.

Andrea Cervera, titular de la plaça de secretària municipal,  recorda que "el fet que aquests càrrecs estiguin ocupats per dones aquí a Alcanar és un reflex de què a poc a poc anem evolucionant com a societat i estem aconseguint que les dones puguin arribar a desenvolupar els mateixos llocs de treball que ocupen els homes".