Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies El Ple aprova el procediment de fiscalització de les aportacions a favor dels grups municipals del període 2011-2015

El Ple aprova el procediment de fiscalització de les aportacions a favor dels grups municipals del període 2011-2015

| El Ple, Economia

El Ple municipal d'Alcanar, celebrat en sessió ordinària el dijous 30 de novembre, va donar llum verda, amb els vots favorables de la CUP, PSC-CM i ERC-AM, i l'abstenció del PP i el PDeCAT, a la proposta d'aprovació del procediment de fiscalització de les aportacions a favor dels grups municipals del període 2011-2015.

Segons l'article 73.3 de la Llei de l’Estat 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, el Ple de la corporació, amb càrrec als Pressupostos anuals, pot assignar als grups polítics una dotació econòmica dins dels límits que establisquen les lleis de Pressupostos Generals de l'Estat, la qual no pot destinar-se al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la corporació ni a l'adquisició d’actius fixos de caràcter patrimonial.

Així mateix, l’article estableix que els grups polítics han de portar una comptabilitat específica de la dotació i que l’han de posar a disposició del Ple de la corporació sempre que aquest ho demane.

En aquest sentit, el Ple va aprovar requerir als grups municipals que conformen l'Ajuntament d'Alcanar que, en el termini de quinze dies naturals, presentessen la documentació justificativa de l'aplicació dels fons assignats als grups municipals durant el període 2011-2015, o el reintegrament anual de les quantitats no gastades.

També es va acordar de sol·licitar al departament d'Intervenció de l'Ajuntament d'Alcanar que, una vegada presentada la documentació per part dels grups municipals, inicie el procés de fiscalització d’aquestes aportacions i que en la pròxima sessió plenària, el 25 de gener de 2018, es done compte d'aquests informes.