Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies El ministeri d'hisenda actualitza els valors cadastrals d'immobles d'Alcanar

El ministeri d'hisenda actualitza els valors cadastrals d'immobles d'Alcanar

| Participació ciutadana

L'Ajuntament informarà la ciutadania sobre els termes d'aquest procés tributari

Les darreres setmanes l'Estat Espanyol ha iniciat el procés de regularització cadastral 2013-2016, en el marc de la disposició addicional 3a de la Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual ha adoptat diverses mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i l'impuls de l'activitat econòmica (BOE núm. 312, 28/12/2016).

Per aquest motiu, les darreres setmanes la ciutadania d'Alcanar afectada ha rebut la notificació de la liquidació d'immobles de la seva propietat. Cal remarcar que no es tracta d'una actualització dels valors cadastrals  que hagi aplicat l'Ajuntament d'Alcanar, sinó que deriva d'una competència estrictament estatal. Tal com explica el text de la citada llei: “este procedimiento se iniciará de oficio... con el fin de garantizar la adecuada concordancia  de la descripción catastral de los bienes inmuebles con la realidad inmobiliaria” i s'aplica als municipis que “se determinan mediante resolución de la Dirección General del Catastro”.

Per tal de clarificar diferents aspectes d'aquesta regularització cadastral i respondre a la preocupació ciutadana que existeix sobre el tema, en la mesura que sigui possible, l'Ajuntament ha organitzat una reunió informativa prevista per al dimecres vinent 15 de juny a les 20.30h. a l'Edifici de Serveis Agraris “Joan Gil”, d'Alcanar.

Així mateix, durant les pròximes setmanes i mentre duri el procés de regularització, Joan Roig Castell, regidor de Participació Ciutadana, oferirà a la ciutadania que pugui estar afectada per aquestes liquidacions atenció personalitzada tots els dimarts de 12.30h. a 13.30h a  l'Edifici de Serveis Agraris “Joan Gil”, d'Alcanar i els dimecres de 12.30h. a 13.30h a la Llar de Jubilats, de Les Cases.

D'altra banda, cal recordar que l'Oficina de Base (Gestió d'ingressos), ubicada als baixos de l'Ajuntament d'Alcanar, atendrà en horari d'oficina (de dilluns a divendres de 9.00h. a 14.00h.) qualsevol dubte, queixa o reclamació de la ciutadania sobre la liquidació tramesa.