Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies Convocatoria jutge de pau suplent a Alcanar

Convocatoria jutge de pau suplent a Alcanar

| Recursos humans

D’acord amb l’art. 5 del Reglament del consell general del poder judicial núm. 3/1995 de 7 de juny, jutges de pau, i atès que es troba vacant el càrrec de jutge/ssa de pau suplent, s’anuncia la convocatòria pública per a la provisió del càrrec de JUTGE/SSADE PAU SUPLENT, d’Alcanar.

És per això que totes les persones interessades que reuneixin els requisits establerts en   l’art.   102   de   la   Llei   orgànica   del   poder   judicial,   podran   presentar   les   seves sol·licituds al Registre General de l’Ajuntament d’Alcanar, en un termini de 10 dies hàbils a comptar des de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. (El termini finalitza el 22 de març, aquest dia inclòs)

 

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar