Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies Convocatoria jutge de pau suplent a Alcanar

Convocatoria jutge de pau suplent a Alcanar

| Avisos

D’acord amb l’art. 5 del Reglament del consell general del poder judicial núm. 3/1995 de 7 de juny, jutges de pau, i atès que es troba vacant el càrrec de jutge/ssa de pau suplent, s’anuncia la convocatòria pública per a la provisió del càrrec de JUTGE/SSA DE PAU SUPLENT, d’Alcanar.

És per això que totes les persones interessades que reuneixin els requisits establerts en l’art. 102 de la Llei orgànica del poder judicial, podran presentar les seves sol·licituds al Registre General de l’Ajuntament d’Alcanar, en un termini de 20 dies hàbils a comptar des de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Ofi cial de la Província de Tarragona.

 ANUNCI AL BOPT

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar