Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies Convocatòria d'ajuts per l'assistència a llar d'infants 2015-2016

Convocatòria d'ajuts per l'assistència a llar d'infants 2015-2016

| Acció Social

L'Ajuntament d'Alcanar obre la convocatòria pública per a la concessió d’ajuts econòmics, de caràcter individual, per l’assistència a llars d’infants en el curs 2015-2016. El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el pròxim 14 de desembre de 2016.

Els destinataris dels ajuts són les famílies que tinguin xiquets i/o xiquetes d’edat compresa entre 0 i 3 anys, que estiguin empadronades a Alcanar i que assisteixin a llar d’infants situades al terme municipal d’Alcanar.

Serà requisit indispensable que, com a mínim, un dels dos progenitors, el que tingui la pàtria potestat, juntament amb l’infant, estiguin empadronats a Alcanar, i que el centre es trobi al municipi d’Alcanar.

Les bases es troben publicades al web de l’Ajuntament i tenen com a objectiu regular el règim dels ajuts individuals per assistència a llars d’infants, per al curs 2015/2016 (mesos de setembre a juny, ambdós inclusivament), així com regular llur convocatòria, d’acord amb la competència en matèria d'educació de la normativa local i el previst a l’Ordenança General d’Atorgament de Subvencions de l’Ajuntament d’Alcanar.

Podeu consultar el contingut complet d’aquestes bases, així com els impresos necessaris per a presentar la sol·licitud.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el pròxim 14 de desembre de 2016.

Més informació

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar