Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies Consulta els resultats de les votacions del ple ordinari del 26 de gener de 2023

Consulta els resultats de les votacions del ple ordinari del 26 de gener de 2023

| El Ple

La sessió plenària ordinària del ple municipal d'ahir, 26 de gener, va començar a les 20 h i va finalitzar a les 23.37 h. La sessió plenària ha consistit en el debat i aprovació dels següents punts de l'ordre del dia:

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 9/06/2022. S'aprova amb els vots favorables de tots els assistents menys el de la regidora de la CUP Erica Bel Queralt.

2. Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 29/09/2022. S'aprova per unanimitat.

3. Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 18/11/2022. S'aprova amb els vots favorables de tots els assistents menys el de la regidora de la CUP Erica Bel Queralt.

4. Dació de compte Decrets Alcaldia (del 2022-0944 fins al 2022-1488). No es vota.

5. Dació de compte Decrets d'Alcaldia (del 2023-0001 fins al 2023-0067). No es vota.

6. Proposta de modificació de la Relació de llocs de treball de l'Ajuntament d'Alcanar. S'aprova la proposta amb els vots a favor d'ERC, Junts i Desperta't i l'abstenció del PSC i la CUP.

7. Proposta d'Alcaldia d'aprovació provisional del Pressupost General 2023. S'aprova la proposta amb els vots a favor dels vuit regidors d'ERC i l'abstenció de Desperta't i PSC. Hi voten en contra els regidors de Junts i la CUP.

8. Proposta regidoria d'Hisenda d'aprovació, si s'escau, del pla estratègic de subvencions (exercici 2023). S'aprova la proposta amb els vots a favor d'ERC, Junts, Desperta't i PSC i l'abstenció dels dos regidors de la CUP.

9. Proposta de la regidoria d'Urbanisme d'aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU per deixar sense efectes el pla de millora urbana dels Codonyers, del t.m. d'Alcanar. S'aprova la proposta per unanimitat.

10. Proposta de la regidoria de benestar animal, de resolució d'expedient sancionador en matèria de tinença de gossos de raça potencialment perillosa. S'aprova la proposta amb els vots a favor d'ERC, la CUP i Desperta't. S'hi abstenen els grups de Junts i PSC.

11. Moció de la regidoria de Participació Ciutadana per a l'adhesió a l'Agenda digital dels municipis de Catalunya impulsada pel Consorci Localret. S'aprova la moció amb els vots favorables d'ERC, PSC i Desperta't. S'hi absté la CUP i Junts.

12. Moció del PSC-CP per la lluita contra el càncer de mama. S'aprova la moció amb els vots favorables de tots els grups municipals. Hi voten en contra els dos regidors de la CUP.

13. Moció del PSC-CP per la implantació dels estudis universitaris de medicina a les Terres de l'Ebre. S'aprova per unanimitat.