Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies BASE- Gestió d'Ingressos. Anunci d'exposició pública

BASE- Gestió d'Ingressos. Anunci d'exposició pública

| covid-19, Economia

De conformitat amb allò que disposa l’article 3 del Reial Decret 243/1995, de 17 de febrer, i en atenció a la Disposició addicional primera del Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril (BOE de 22 de abril), en virtut de la qual s’estenen els terminis de vigència de determinades disposicions tributàries del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents i extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, i concretament en virtut de la qual la referència efectuada al 20 de maig de 2020 s’entén realitzada al dia 30 de maig de 2020, s’anuncia que les matrícules de l’Impost sobre Activitats Econòmiques de l’exercici 2020 es trobaran a disposició del públic fins el 30 de maig de 2020 en el taulell d’anuncis dels ajuntaments.

Anunci d'exposició pública 2020/7