Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies Anàlisi del resultat de l'enquesta sobre la percepció de la comunicació institucional de l’Ajuntament d’Alcanar

Anàlisi del resultat de l'enquesta sobre la percepció de la comunicació institucional de l’Ajuntament d’Alcanar

| Acció Social

L'àrea de comunicació de l'Ajuntament d'Alcanar té previst elaborar el pla de comunicació 2023-2025, en el context de la planificació estratègica,  el document que recollirà l’estratègia general en l'àmbit de comunicació, el missatge i l’estil a difondre amb l’objectiu d’aconseguir una política del consistori coherent i eficaç.

Per copsar el grau de coneixement i l'acceptació de la comunicació de l'Ajuntament, s'ha realitzat una enquesta digital a la ciutadania, durant el mes de setembre de 2022. . Han respost un total de 13 persones, majoritàriament dones. Posteriorment, s'ha elaborat una diagnosi per evaluar els resultat.

L'enquesta a la ciutadania indica que, en general, el grau de coneixement sobre l'acció de govern i els serveis i subvencions que ofereix l'Ajuntament és alt, tot i que en alguns casos es demana informació menys polititzada i més quantitat d'informació per àrees temàtiques com urbanisme, participació ciutadana, educació o economia, així com més informació sobre les mocions presentades pels partits polítics.

Pel que fa a la valoració dels mitjans de comunicació, Alcanar Ràdio i el portal web tenen la màxima puntuació, tot i que algunes persones han apuntat que cal actualitzar el web. La valoració del butlletí se situa entorn el segon grau de satisfacció. En alguns casos s'opina que hi ha molta informació de l'acció de govern i poca de la vida municipal, que caldria ampliar el nombre de pàgines i també que la versió en paper pugés arribés a un major nombre de persones a través d'una distribució més àmplia.

La xarxa de WhatsApp és la més ben valorada, seguida per Facebook, Instagram i Twitter. Els principals comentaris són que cal fer un ús més intensiu d'Instagram i que cal promoure la participació ciutadana i fer més pedagogia social sobre civisme a través de les xarxes socials. Finalment, la imatge corporativa de l'Ajuntament es valora positivament, tot i que s'apunta a una imatge força antiquada de la papereria i les xarxes.

>> Llegeix l'informe complet.