Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies Ajut econòmic per naixement 2016-2017

Ajut econòmic per naixement 2016-2017

| Acció Social

S'ha obert la convocatòria per sol·licitar l'ajut econòmic, sotmès al nivell d'ingressos de la unitat familiar, per a famílies en què hagi tingut lloc un naixement, adopció, tutela o acolliment entre l'1 de juliol i el 31 de desembre de 2016 i de l'1 de gener al 30 de juny de 2017. Les sol·licituds es poden presentar fins el 31 d'octubre de 2016.

Pel que fa als terminis per presentar la sol·licitud, aquests són:

- Famílies amb infants nascuts, adoptats, tutelats o acollits entre l'1 de juliol i el 30 de setembre de 2016: les sol·licituds es poden presentar fins al 31 d'octubre de 2016.

- Famílies amb infants nascuts, adoptats, tutelats o acollits a partir de l'1 d'octubre de 2016 i fins al 30 de juny de 2017: les sol·licituds s'han de presentar durant els 30 dies naturals a comptar des de l'endemà de la data del naixement, adopció, tutela o acolliment de l'infant.

Per presentar les sol·licituds, poden fer-ho personalment Serveis Territorials del Departament de Benestar Social i Família a les Terres de l'Ebre, ubicat al C/ Ruiz de Alda, 33 d'Amposta.

Poden presentar la documentació original i la fotocòpia i allí us ho compulsaran.

També poden presentar les sol·licituds a través del correu postal, però s'ha de fer dins d'un sobre obert per tal que el formulari de sol·licitud sigui datat i segellat pel personal de correus abans de ser certificat. Per aquest mitjà també s'haurà d'aportar tota la documentació compulsada.
Els coeficients i topalls d'ingressos anuals són els següents:

Membres    Coeficient     Base     € Topall      Ingressos anuals €
 Fins a 3        membres     1,00      16.000            16.000
 Fins a 4        membres     1,30      16.000            20.800
 Fins a 5        membres     1,60      16.000            25.600
 Fins a 6        membres     1,90      16.000            30.400

Documentació a aportar (fotocòpies compulsades):
- NIE's primera i segona persona sol·licitant.
- Certificat de residència legal d'una de les persones sol·licitants. Només en el cas que ambdues persones sol·licitants siguin estrangeres no comunitàries o quan només hi hagi una persona sol·licitant i aquesta sigui estrangera no comunitària. Aquest certificat cal que acrediti la residència legal durant 5 anys d'una de les persones sol·licitants. Aquest certificat s'expedeix a l'oficina d'estrangeria de la DG de la Policia i Guàrdia Civil o a les comissaries de la Policia Nacional.
- Llibre de família complet.
- Certificat de residència del/s període/s anterior/s a l'any 2006 que siguin necessaris per acreditar el total de 5 anys d'empadronament a Catalunya. Si ha residit 5 anys a Catalunya a comptar des de l'any 2006, no caldrà que presenti cap certificat d'empadronament.
- Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya (área SEPA), en el cas que sigui la primera vegada que aporteu les dades bancàries o hagin transcorregut més de cinc anys de la darrera presentació o les heu modificat. Trobareu el document en l'enllaç http://economia.gencat.cat/web/sites/economia/.content/70_tresoreria_pagaments/arxius/transf_banc_area_sepa.doc