Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies Acords del ple ordinari de data 26/01/2017

Acords del ple ordinari de data 26/01/2017

| El Ple

La sessió plenària ordinària d’ahir, 26 de gener, va consistir en el debat i aprovació dels següents punts de l’ordre del dia:

PRIMER. APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ACTA N.º 10/2016 CORRESPONENT A LA SESSIÓ CELEBRADA EL DIA 21 DE DESEMBRE DE 2016. S’aprova per unanimitat.

SEGON. DACIÓ DE COMPTE DECRETS D’ALCALDIA (DEL 2016-0597 AL 2016-0692 I DEL 2017-0001 AL 2017-0034).

TERCER. DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2017-0009, DE DATA 12/01/2017, PER EXTINCIÓ MANDAT SÍNDIC MUNICIPAL DE GREUGES D’ALCANAR.

QUART. PROPOSTA D’ALCALDIA PER A LA PROVISIÓ DE LA PLAÇA DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT DEL JUTJAT DE PAU D’ALCANAR. El senyor Bautista Miguel Esteve és escollit nou jutge de Pau substitut del Jutjat de Pau d’Alcanar amb 11 vots.

CINQUÈ. PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE JOVENTUT D’APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT D’ALCANAR (2017-2019). S’aprova amb els vots a favor de Convergència i ERC-AM, l’abstenció del PP i PSC-CP, i el vot contrari de la CUP.

SISÈ. PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA D’APROVACIÓ DEL PLA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA D’ALCANAR. S’aprova amb els vots favorables de tots els grups polítics, tret de l’abstenció del PP.

SETÈ. PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA D’APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I QUALITAT DEMOCRÀTICA DE L’AJUNTAMENT D’ALCANAR. S’aprova amb els vots favorables del PSC-CP, Convergència i ERC-AM. El PP s’absté en la votació i la CUP vota en contra.

VUITÈ. PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA D’APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS PER A LES ACCIONS FORMATIVES INCLOSES EN EL PROGRAMA DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL 2017. S’aprova per unanimitat.

NOVÈ. PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT P1/2017. S’aprova per unanimitat.

DESÉ. MOCIÓ D’ERC-AM (RE 5501/2016) PER A LA REDUCCIÓ I COMPLIMENT DELS TERMINIS EN EL PROCÉS DE REGISTRE I AUTORITZACIÓ DE PRODUCTES FITOSANITARIS. S’aprova amb el vot favorable de tots els partits polítics, tret del vot en contra de la CUP.

ONZÈ. MOCIÓ D’ERC-AM (RE 5502/2016) PER LA PROTECCIÓ DEL SECTOR CITRÍCOLA EUROPEU ARRAN DE L’ACORD ECONÒMIC DE LA UNIÓ EUROPEA I ELS ESTATS DE L’ÀFRICA DEL SUD. S’aprova per unanimitat.

DOTZÈ. MOCIÓ DE LA CUP (RE 76/2017) DE SUPORT AL REGIDOR JOAN COMA I ROURA, ARRAN DE LA INVESTIGACIÓ PER PRESUMPTE DELICTE D’INCITACIÓ A LA SEDICIÓ. S'elimina el quart punt de la moció i s'afegeix un punt nou. S’aprova amb els vots favorables de la CUP, Convergència i ERC-AM. El PP i el PSC-CP voten en contra.

TRETZÈ. PROPOSTA D’ACORD D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT D’ALCANAR A LA MOCIÓ PRESENTADA PER LA ONG DE LES TERRES DE L’EBRE PROVOCANT LA PAU (RE 152/2017), SOBRE EL PROJECTE DE CORREDOR HUMANITARI PER A REFUGIATS. S’aprova per unanimitat.

CATORZÈ. MOCIÓ D’ERC-AM (RE 178, 19/01/2017) PER ELIMINAR PRIVILEGIS I CODI DE CONDUCTA DELS MEMBRES DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’ALCANAR S’aprova amb els vots favorables d’ERC-AM.  El PSC-CP i Convergència s’abstenen de la votació, mentre que la CUP i el PP voten en contra.

 

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar