Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Jutjat de pau

Jutjat de pau

Jutjat de pau

- Descripció: El jutjat de pau és un òrgan unipersonals amb jurisdicció al terme municipal d’Alcanar. Al capdavant del jutjat de pau hi ha el jutge de pau, que és elegit per l'Ajuntament i nomenat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un període 4 anys.
- Serveis:  El jutge de pau de competències en jurisdicció civil, registre civil, jurisdicció penal i funcions d’auxili social. També intervé en matèria electoral (com a membre de la junta electoral de zona i en les tasques de recollida de les actes de les meses electorals).
- A qui es dirigeix: A tots els públics
- Adreça: C/ Generalitat, 10 (Ajuntament) // 977 73 24 00
- Horari: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores