Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Evitar la problemàtica dels solars urbans bruts

Evitar la problemàtica dels solars urbans bruts

El govern municipal vol posar fi als problemes de brutícia i mala salubritat de solars buits al municipi. Tal com marca l’Ordenança de Policia i Bon Govern de l’Ajuntament d’Alcanar, es tracta de detectar aquests solars i traslladar el corresponent requeriment als seus titulars perquè procedeixin a la neteja; de no ser així, l’Ajuntament podrà actuar de manera subsidiària i posteriorment exigirà el pagament de la neteja al propietari/a.

Es consideren finques o solars bruts aquells que presenten un mal estat de neteja o sanitari (rates, plagues, entre altres) o que tinguin descuidat el seu manteniment en quant al creixement d’herbes, tan perquè malmeten la imatge dels carrers del municipi, com perquè incrementen el perill d’incendi.

El 25 de febrer de 2016, el Ple de l’Ajuntament va aprovar el conveni regulador de la delegació de facultats de a BASE per poder executar,  entre d’altres competències, el cobrament de les execucions subsidiàries als propietaris dels solars que es troben en condicions d’abandonament i s’hagin  de netejar. La iniciativa pretén marcar el guió dels passos a seguir per posar fi als solars bruts i abandonats.