Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Escola Joan Bta. Serra

Escola Joan Bta. Serra

Escola Joan Bta. Serra

- Descripció: A l'Escola Joan Baptista Serra es fan els estudis de segon cicle d'Educació Infantil (Parvulari) i Educació Primària. Característiques específiques de l'Escola: 
- Compta amb una USEE (Unitat de Suport d'Educació Especial), amb una tutora i una educadora.
- Mestra d'Audició i Llenguatge.
- S'imparteix la llengua francesa com a opcional a 5t i a 6t
- La llengua vehicular de la matèria de visual i plàstica a Primària és l'anglès.
- La llengua vehicular d'Educació Física a partir de 3r. de Primària és l'anglès.
- Es fan 22,5 hores setmanals d'activitats en anglès al Parvulari.
- Entre altres, es tenen com a objectius el treball cooperatiu de l'alumnat i l'educació en el medi ambient.
- Serveis Educatius externs de Pedagogia, Logopèdia, Serveis Socials i Fisioteràpia.

- Titularitat: Pública
- A qui es dirigeix: A alumnes de 3 a 11 anys.
- Adreça: Av. Constitució, s/n  Alcanar // 977 73 02 54  // e3000081@xtec.cat
- Direcció: Joan Matamoros Guimerà
- Geolocalització:

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar