Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Dret d'accés a la informació pública

Dret d'accés a la informació pública

La Llei de transparència converteix el dret d’accés a la informació pública en un veritable dret subjectiu que tenen totes les persones d’accedir a aquesta informació, entesa en sentit ampli com tota aquella que ha estat elaborada per la mateixa Administració i també la que té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o l’exercici de les seves funcions. El dret d’accés és un dret que complementa la informació que la ciutadania pot obtenir per via de la transparència en obert.

La sol·licitud d'accés a la informació pública permet sol·licitar l'exercici del dret d'accés per part de la ciutadania que, segons allò establert en la normativa sobre Transparència i en la Constitució Espanyola, podent exercir-ho sol·licitant accedir a la informació pública, arxius i registres.

>> Empleneu la sol·licitud d'accés a la informació pública aquí.
>> Consulteu el llistat de sol·licituds d'accès a la informació pública.
>> Consulteu l'informe de Secretària sobre les peticions rebutes i les resolucions emeses de l'any 2021 i  l'any 2020.

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar