Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Deixalleria Municipal

Deixalleria Municipal

Deixalleria Municipal

- Descripció: La deixalleria municipal és el centre de recepció de residus municipals que no són objecte de recollida domiciliària i d’altres tipus de residus, sempre que estiguin inclosos en el llistat de residus admissibles del centre, no s’aporten en quantitats superiors a les permeses i siguen lliurats en les condicions que es determinen.
- Titularitat:
Ajuntament Alcanar
- Gestió:
Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE)
- Serveis:
Serveis: Recollida selectiva de residus:
Residus Especials admesos: Fluorescents i llums de vapor de mercuri; Bateries; Dissolvents; Pintures; Vernissos; Piles i acumuladors; Neveres i electrodomèstics que contenen substàncies perilloses; Olis minerals usats.
Residus no Especials i inerts admesos: Paper i cartró; Vidre; Plàstics Ferralla i metalls; Fustes; Tèxtils; Electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses; Pneumàtics; Enderrocs d'obres menors i reparació domiciliària; Olis vegetals; Voluminosos; Residus verds (esporga).
- A qui es dirigeix: A tot el públic
- Adreça:
Camí de Vinaròs, s/n Alcanar // 977 70 70 45 // mmariano@copate.cat
- NOU HORARI VIGENT A PARTIR DE L'1 DE SETEMBRE: 
De dilluns a dijous: de 9.30 a 13 h i de 15 a 18 h.  Divendres i dissabte: de 9.30 a 13.30 h. Diumenge tancat.
Més imatges

Deixalleria Municipal