Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Convocatòria de Ple

Convocatòria de Ple

- Consulta totes les convocatòries de Ple dels anys 2021 i 2022, així com les d'anys anteriors.

- Anunci de Ple extraordinari

Data: 09/06/2022
Hora: 10.00 h
Lloc: Sala de Plens 

Ordre del dia (pdf)

A) Part resolutiva

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 31/03/2022

2.Dació de compte Decrets Alcaldia (del 2022-0365 fins al 2022-0592)

3.Dació de compte de l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2021

4.Proposta de la regidoria de festes de fixació de festes locals any 2023

5.Proposta de la regidoria de Recursos Humans d'aprovació, si s'escau, del reconeixement de compatibilitats de la tècnica de Turisme (P.R.Q.), per exercir una segona activitat en el sector privat

6.Proposta de la regidoria de Recursos Humans d'aprovació, si s'escau, del reconeixement de compatibilitats de la Interventora (M.I. V. G.), per exercir una segona activitat en el sector públic

7.Moció d'ERC per donar suport a les mesures contra l'exclusió financera

8.Moció del PSC per instar al Govern de la Generalitat la creació d'una Unitat de Transtorns de Conducta Alimentària (TCA) a les Terres de l'Ebre

9.Moció d'ERC per a l'adhesió al Projecte Stolpersteine de reconeixement a les persones deportades als camps d'extermini nazis

10.Moció del PSC per demanar al Departament de Salut la redacció del projecte constructiu del nou hospital de referència de les Terres de l'Ebre

11.Moció d'ERC per demanar al Govern Espanyol el finançament del reforç Covid Escolar

12.Moció conjunta d'ERC i Junts de suport als Jutges de Pau

B) Activitat de control

---

C) Precs i preguntes

13.Precs i preguntes

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar