Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Competències i Funcions

Competències i Funcions

Competències i Funcions

El Govern i l'administració municipal correspon a l'Ajuntament, integrat per l'Alcalde i els Regidors.

L'organització municipal de l’Ajuntament d'Alcanar respon a les següents regles:

a) L'Alcalde, els Tinents d'Alcalde i el Ple.

b) La Junta de Govern Local existeix per resolució d'Alcaldia de data 27 de juny de 2023.

c) La Comissió Especial de Comptes.