Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Articles d'opinió ERC 2019-2023

Articles d'opinió ERC 2019-2023

Febrer 2023
La política de darrere de les pantalles i els silencis incòmodes
 
Tot just en el darrer article, advertíem sobre l'alarmant deriva que han anat adquirint, amb el temps, les publicacions de la CUP d'Alcanar i que s'ha fet encara més evident en els últims mesos. L'exagerada tendència a fer desaparèixer i obviar tot allò que no encaixa amb el propi relat, a tergiversar la realitat i els fets, quan no, directament, a mentir per tal d'intentar maquillar les evidents limitacions i la incapacitat per fer política útil, els ha conduït a instal·lar-se en l'esperpent permanent i continuat.
En el mateix escrit, denunciàvem el cúmul d'imprecisions i mentides que la CUP havia recollit en un vídeo protagonitzat pel regidor Andreu Carapuig en el que, suposadament, informava sobre diversos aspectes de la gestió i l'organització de l'Ajuntament, sense escatimar en valoracions i crítiques a l'equip de govern i posant en entredit la tasca de treballadors municipals. Pocs dies després, un pamflet en la mateixa línia, editat per la CUP, va circular pel poble.
Davant aquesta situació, en el Ple ordinari celebrat el 26 de gener, des de l'equip de govern es va interpel·lar al Sr. Carapuig amb relació a aquestes afirmacions i a la informació difosa pel seu grup. Per a sorpresa dels presents i dels oients, les respostes del regidor cupaire a les diverses preguntes que se li van formular no van ser altres que un conjunt d'evasives, titubejos, arguments difosos i erronis i silencis; evidenciant un desconeixement absolut sobre totes aquelles qüestions que, segons deia uns dies abans, pretenia informar.
És evident que la proximitat de les eleccions municipals explica determinats discursos i actituds electoralistes i intensifica les crítiques dels grups de l'oposició i els seus entorns cap al govern municipal, però, en cap cas, justifica aquests tipus de pràctiques i comportaments. Sembla que, com als mals estudiants, a les regidores de la CUP els han entrat les presses a darrera hora per intentar justificar tot allò que no han fet durant tot el mandat, encara que siga mentint i enganyant.
És per això que creiem imprescindible una rectificació i una disculpa pública per part de la CUP i del regidor Andreu Carapuig.
La política de l'engany i la farsa, la de darrere de les pantalles, feta a cop de tòpic i argumentari tronat i que no admet resposta, aguanta fins que se celebren els plenaris. Quan hi ha debat, les mentides i la incapacitat es fan evidents i apareixen els silencis incòmodes.
-----------------------------
 
Desembre 2022
Quan les sigles tot ho aguanten
En diversos escrits al llarg del temps, hem advertit sobre una pràctica que s’ha convertit en la senya d’identitat de la CUP: les tergiversacions, les mitges veritats i les mentides impregnen el discurs d’aquells que es van autoanomenar “força regeneradora”. Res més lluny d’això, la CUP s’ha convertit en el màxim exponent de totes les pràctiques que ja creiem desterrades de la política municipal i que tan sols persegueixen la desinformació i la crispació.
 
Sense anar més lluny, fa escassos dies, va publicar un vídeo en el qual apareixia el regidor Andreu Carapuig criticant i posant en dubte la gestió del govern municipal mitjançant mentides i arguments difusos, imprecisos i fora de context que, més enllà de fer evident (de nou) la seua manca de capacitació i de preparació, no pretén altra cosa que confondre i desinformar. En aquest document el regidor culpa l’equip de govern de no haver aprovat els pressupostos del 2022 a conseqüència de la seua mala gestió, obviant tota la problemàtica que ha patit l’Ajuntament al llarg del darrer any i que, tal com s’ha explicat a l’oposició en múltiples ocasions, té el seu origen en les nombroses baixes que ha patit el departament d’Intervenció, incloent-hi la del mateix interventor. Aquesta circumstància ha provocat, al llarg de molts mesos, un bloqueig del departament que ha dificultat enormement el seu dia a dia, la gestió de pagaments i, per descomptat, la tramitació d’un expedient tan complex com és el del pressupost. Aquesta és la realitat i, òbviament, res té a veure amb el relat que en fa Sr. Carapuig. En tot cas, en propers articles, desmuntarem totes i cadascuna de les seues afirmacions.
 
Tanmateix, crida l’atenció i resulta realment preocupant que, després de pràcticament vuit anys i dos mandats al consistori, la CUP seguisca demostrant un desconeixement tan important de la gestió municipal i dels seus recursos. Coneixements imprescindibles per a qualsevol que pretenga comprendre, analitzar i fiscalitzar la gestió municipal amb un mínim de rigor i, més encara, per aquells que s’autoanomenen “l’alternativa necessària”. Una vegada més, l’aversió a assumir responsabilitats, les dificultats per formular propostes serioses, la improvisació, l’absència de projecte, de capacitació i de treball es pretén ocultar darrere actituds i discursos simplistes, destralers i mancats de contingut. Segurament hi ha qui pensa que les sigles tot ho aguanten i qui dia passa, any empeny... Continuarà
--------------------------------------
 
Novembre 2022
25N,  continua la lluita contra la violència sexual 
 
La violència contra les dones és una realitat persistent que es manifesta de formes diverses: sexual, econòmica, laboral, psicològica, institucional. L'herència que ens ve d´un sistema social que situa els homes en una posició dominant i superior envers les dones.
 
Justificar qualsevol d'aquestes formes de violència no es pot ni consentir ni tolerar. La comprensió de totes les formes de violència envers les dones és fonamental per executar polítiques públiques amb mesures de prevenció i abordatge que combaten els estereotips de gènere, i hem de partir de la premissa que es tracta d'una violència que patim les dones pel sol fet de ser-ho, en el marc d'unes relacions de poder desiguals entre homes i dones.
 
Ens cal abordar de manera prioritària les violències envers les dones mitjançant la implementació de polítiques públiques preventives, per tal d'actuar sobre les discriminacions i vulneracions dels drets humans de les dones i crear dinàmiques de treball cooperatiu i transversal.
Des de l'equip de govern hem assumit el compromís de treballar per desplegar accions que posen fi a les violències masclistes i garantir l'atenció i recuperació de les víctimes. El 2022 ens hem adherit al protocol contra les violències masclistes en espais d'oci, del Consell Comarcal del Montsià; hem implementat els punts lila en els espais d'oci nocturn, així com diferents campanyes de conscienciació a través dels comerços locals; formacions al personal de l'Ajuntament, tècnics i Policies Locals, i membres de l'equip de govern; formació específica en accions contra les violències masclistes per part de la tècnica en polítiques d'igualtat; difusió, a través dels mitjans de comunicació locals, dels telèfons i espais d'atenció a les dones en situació de risc; l'ampliació de recursos humans i econòmics en l'àmbit de la dona. I el treball conjunt amb els centres educatius del municipi per a la sensibilització dels nostres infants i joves, per un municipi lliure de violències masclistes, en defensa de la llibertat i la igualtat efectiva entre dones i homes.

El nostre grup municipal aposta per aquestes polítiques públiques de reparació i recuperació de les víctimes, evidentment; però som conscients que només des de l'educació en tots els seus àmbits (familiar, escolar, social) podrem erradicar la violència masclista; només amb polítiques de sensibilització, de prevenció i de formació aconseguirem una societat amb igualtat efectiva.
-----------------------

Octubre 2022
En defensa de la crema de restes vegetals als mateixos camps de conreu

Els darrers mesos el sector agrari català ha expressat el seu malestar a la limitació i prohibició de la crema de restes vegetals, derivada del compliment de la “Ley7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular” aprovada pel Congrés de Diputats el passat mes de desembre, amb el vot contrari d’ERC.
 
Aquesta llei, en el seu article 27.3 fa referència a la prohibició de crema de restes vegetals: “amb caràcter general, no està permesa la crema de residus vegetals generats en l’entorn agrari o silvícola. Només podrà permetre’s la crema  amb caràcter excepcional, sempre que compte amb la corresponent autorització...”
 
Això limita i prohibeix que els pagesos puguen continuar fent de manera segura les cremes de restes vegetals agràries i silvícoles als seus camps de conreu, com tota la vida s’ha fet.  
 
La nova llei espanyola demana que les restes vegetals generades a l’entorn agrari o silvícola tinguen un reciclat biològic mitjançant el seu piconatge o trituració, fet que suposarà la necessitat d’utilitzar i cremar una gran quantitat de combustibles fòssils i una generació molt elevada de CO₂. Per no parlar dels costos que generaria als pagesos, sobretot petits i persones que s’hi dediquen a temps parcial, el fet d’haver d’adquirir maquinària per fer una acció que tota la vida han fet mitjançant la crema manual controlada i segura.
 
La normativa no preveu cap termini d’adaptació ni tampoc cap ajuda als afectats per comprar la maquinària i adaptar-la a la proposta. Hi ha el risc que moltes restes vegetals no siguen tractades als camps i, per tant, deriven en problemes fitosanitaris, especialment de fongs i insectes barrinadors. A més, l’acumulació de restes vegetals incrementa el perill d’incendis en aquests conreus envoltats de bosc. 
 
El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat s’ha mostrat contrari a aquesta mesura i està intentant cercar solucions jurídiques per continuar fent les cremes segures de les restes vegetals als mateixos camps.  Des d’ERC Alcanar hem presentat una moció reivindicativa al plenari municipal i ens sumem a qualsevol proposta que vulga solucionar aquesta situació per tal que els pagesos i pageses puguen cremar les seues restes amb normalitat. Des del govern municipal també hem treballat la problemàtica amb sindicats agraris per a dur a terme sessions informatives amb tècnics especialitzats. 
--------------------------------------
Setembre 2022
TUROV: quan tot s’hi val per tapar les vergonyes

Tot just en el número anterior, parlàvem de certes actituds poc edificants mostrades per bona part de l'oposició amb relació al cas TUROV. La prova més evident d'allò que denunciàvem són els articles publicats per aquests grups, en el butlletí de juliol. Intents esperpèntics i recaragolats de responsabilitzar Esquerra de l'atorgament d'aquella llicència, acusacions de persecució i caça de bruixes i, fins i tot, de mala gestió econòmica, que simplement provoquen vergonya aliena i que posen en evidència una forma d'actuar que ja s'ha convertit en habitual, però que, no per això, resulta normal.
 
Davant d'aquests escrits, que no són sinó una nova demostració d'allò que fa molt que denunciem, el grup municipal d'Esquerra reitera que, en cap cas, des de l'Equip de govern o des de qualsevol mitjà municipal s'haja formulat ni un sol retret a cap partit, ni una sola menció de cap responsable polític. Per tant, resulten totalment falses les acusacions de "persecució als responsables polítics del moment per desprestigiar-los en busca de rèdit electoral". Així mateix, Esquerra no busca "espolsar-se" cap responsabilitat sobre l'atorgament d'aquella llicència pel simple fet que no la té, tal com queda meridianament clar i es pot comprovar en la documentació que integra l'expedient i que, des del primer moment, s'ha posat a disposició de qualsevol persona que la vulga consultar.
 
D'altra banda, resulta escandalós i absolutament deplorable que un partit que s'autoproclama "força regeneradora" no tinga cap mena de pudor en titular el seu article "Turov: Una mala praxi urbanística o una mala gestió econòmica?"; més encara quan la suposada mala gestió econòmica s'intenta justificar basant-se en uns arguments absurds que denoten una absoluta falta de preparació i un total desconeixement del funcionament de l'Ajuntament i de la gestió dels seus recursos.
 
Menció a banda mereix la deliberada i indignant omissió en el relat d'episodis com els aiguats de 2018 o els del setembre passat -que han tingut un fort impacte en les arques municipals- entre altres qüestions, algunes d'elles especialment greus, sobre les que aquells que venien, segons deien, "a posar llum i taquígraf a la gestió municipal" han decidit mirar cap a un altre costat i mantenir un silenci preocupant. Potser és que la llum i els taquígrafs només interessa posar-los quan convé i no quan caldria. I és que determinats silencis parlen per si sols i, a l'hora de tapar vergonyes, tot s'hi val.

----------------------

Juliol 2022
TUROV: Herències del passat que condicionen present i futur (I part)
 
Fa uns dies, l’Ajuntament rebia un mandat judicial, en el marc del cas TUROV, instant-lo a constituir, abans de l’1 de juliol, garanties suficients per a fer front a les indemnitzacions a 24 propietaris afectats d’aquesta promoció, construïda el 2003 vulnerant el planejament urbanístic, que la mateixa interlocutòria també obliga a enderrocar de manera imminent.
 
La trista història d’aquest cas és ben coneguda des de fa temps, com el seu desenllaç que, malgrat ser previsible, no deixa de suposar un cop important per l’Ajuntament. La constitució d’aquestes garanties, que ascendeixen a 2.300.000 €, més el cost de l’enderroc, obligarà el consistori a contractar un préstec per un total de 2.580.000 €, la qual ncosa condicionarà present i futur de les finances municipals.
 
Atesa la gravetat de la situació i davant la importància de fer arribar a la ciutadania tota la informació de primera mà i, a la vegada, resoldre qualsevol dubte al respecte, es van organitzar dos assemblees ciutadanes, a Alcanar i les Cases, en què des de l’equip de govern es va exposar la seqüència i l’evolució dels fets, el perquè de la infracció urbanística, així com les previsibles derivades econòmiques i el seu impacte. Ni un sol retret a cap partit, ni una sola menció a cap responsable polític, ni cap atac cap a ningú.
 
Per això, resulta inquietant, ofensiu i extremadament greu que des de diversos grups municipals i els seus entorns s’intente distreure l’atenció sobre el fons de la qüestió i es pretenga responsabilitzar Esquerra d’aquest cas. Mentint, intoxicant i intentant confondre al preu que siga. De nou, Esquerra haurà de fer front, sola, a les herències del passat. Una vegada més, assumirà el cost i el desgast d’una gestió aliena que suposarà un fort impacte en l’economia de l’Ajuntament, però també una nova dificultat afegida al desplegament i la implementació del seu Pla de govern. I ho farà enmig d’una falta total d’empatia de bona part de l’oposició que, com ve sent habitual, ha preferit aprofitar l’oportunitat per a intentar desgastar l’equip de govern i qüestionar la seua gestió en lloc d’assumir la responsabilitat i el paper institucional que li pertoca. De nou, la vella política i aquells que s’autoatorguen la condició de “força regeneradora” i “d’alternativa necessària”, treballant colze a colze.

----------------------

Juny 2022
Un repte fet realitat: la Regidoria de Benestar animal
 
Ja fa gairebé un any de l’aprovació definitiva de la creació de la Regidoria de Benestar animal, pionera al Montsià, que va nàixer amb l'objectiu de treballar amb una visió àmplia per a posar en marxa més polítiques vinculades a garantir el benestar dels gossos i gats del  municipi. Tot i que encara ens queda feina a fer, podem fer un balanç positiu.
 
Hem traspassat el llindar de les campanyes de salut pública i hem pogut treballar el nostre objectiu principal: desenvolupar, de forma conjunta amb la Protectora  aGOSaGATS, diferents campanyes de conscienciació i pedagogia sobre la tinença responsable de mascotes com la importància de l’esterilització dels animals de companyia, els deures dels propietaris, la sensibilització sobre l’abandonament, la condemna dels maltractaments, la promoció de l’adopció, etc.
 
A més de les campanyes, hem implantat els refugis de gats per dignificar les colònies dels felins ferals i ara estem treballant en la creació d’un parc caní que prompte veurà la llum. Ja tenim les dos primeres fases consolidades, la realització del projecte i la compra del material de tancament del perímetre. De seguida començarà la tercera, l’arranjament i l’adequació de la zona i posteriorment l’última fase, que suposarà les obres de consolidació del tancament.
 
Tot i que algun grup municipal no veia necessari crear aquesta regidoria, des d’ERC Alcanar vam promoure el gran repte que suposa, d’una banda, la conscienciació pel respecte als nostres animals de companyia i als gats ferals del municipi i, d’altra banda, la canalització de recursos a la Regidoria per a destinar a la protecció animal. Tanmateix, ara podem fer més àgils les accions de suport a l'associació aGOSaGATs, encarregada d'impulsar totes les iniciatives de benestar animal des del voluntariat. Una tasca que s'ha de posar sempre en valor i que és fonamental per dignificar la vida dels gats i gossos del municipi.
 
La Regidoria de Benestar Animal dota de l’espai, els recursos i el protagonisme que necessiten i es mereixen els animals, impulsant polítiques de sensibilització i accions concretes per  a garantir el seu benestar. Encara ens queda molt camí per fer, estem només al principi, però apostem, de manera ferma, pel ple reconeixement de les nostres mascotes com a part de la família. Per tant, cal respectar-les i cuidar-les entre tots i totes.

----------------------
Maig 2022

No tot val per fer política! (2a part)
 
En l'anterior article, ja parlàvem de determinades pràctiques i maneres de fer política que, per desgràcia, s'han convertit en un hàbit i en la principal senya d'identitat de la CUP d'Alcanar i de les seues regidores.
 
Una nova mostra d'aquesta manera de fer són les reiterades peticions d'accés a la informació pública per part de la CUP. Si bé des de l'Ajuntament es treballa perquè la corporació siga un exemple de transparència mitjançant l'accés a la informació pública -com així ho corroboren els successius reconeixements mitjançant el Segell Infoparticipa-, també cal ser conscients que aquestes sol•licituds suposen una càrrega de treball molt important per a la corporació, ja que els expedients als quals se sol•licita accés, tot sovint, han de ser recuperats de l'arxiu en paper i digitalitzats i, per tal de donar compliment a la llei de protecció de dades, degudament revisats per preservar les dades personals de les persones que hi apareixen.
 
Tal com consta en l'Informe anual sobre les sol•licituds a la informació pública emès pel Secretari General, el 2021, es van registrar 71 sol•licituds d'accés a la informació pública. 37 per part de la ciutadania -de les quals 33 ja han estat resoltes- i 34 per càrrecs electes pertanyents als diferents grups municipal -de les quals 33 també han estat resoltes-. Tot i que aquestes dades no semblen especialment rellevants, sí que resulten il•lustratives de la circumstància que anem denunciant en els darrers anys, ja que de les 37 sol•licituds formulades per part de la ciutadania, 23 han estat realitzades per una mateixa persona -a la que un regidor de l'oposició ha identificat com assessor del seu grup- i de les 34 sol•licituds dels grups municipals, 26 -totes resoltes- han estat registrades per una regidora de la CUP. Per tant, resulten molt evidents els paral•lelismes en aquestes conductes i molt fàcil endevinar l'objectiu d'aquestes peticions.
 
Si bé l'accés a la informació pública és un dret reconegut que hem de preservar i garantir, també és cert que el seu ús inadequat i fora de qualsevol lògica, difícilment justificable, suposa un problema greu per una institució com el nostre Ajuntament, que queda pràcticament paralitzat per donar resposta a aquestes sol•licituds. Una vegada més, els intents per desgastar el govern municipal acaben malmetent l'Ajuntament sense que això semble importar el més mínim a la CUP i al seu entorn.

 

----------------------

Abril 2022
No tot val per fer política! (1a part)
 
Es parla de postveritat quan importa més la difusió social i el corrent d’opinió que pretén crear una notícia que la seua pròpia veracitat. Malauradament, aquesta pràctica comunicativa poc recomanable s’ha convertit de forma no anecdòtica en la principal senya d’identitat de la CUP d’Alcanar i en una eina recurrent per intentar desgastar l’equip de govern al preu que siga.
 
Fa molt que els comunicats de la CUP es caracteritzen pel poc rigor, les tergiversacions, les informacions esbiaixades, deliberadament imprecises i tretes de context i per la sistemàtica omissió de tot allò que no agrada i no interessa que se sàpiga.
 
Sense anar més lluny, en el text El ple, l’eina imprescindible, la CUP responsabilitza directament l’equip de govern de la no convocatòria de plens, deixant entreveure un intent d’invisibilitzar i silenciar l’oposició. També de no facilitar actes de reunions de regidors de l’oposició amb tècnics municipals i de la no publicació d’actes de plens a la web de l’Ajuntament.
 
Tal com va quedar demostrat mitjançant un escrit posterior del nostre grup, ni l’ajornament del Ple de gener (a instàncies del secretari municipal) ni la no publicació d’actes de plens (que encara no han estat aprovades pel mateix Ple) són responsabilitat ni depenen de la voluntat del govern. D’altra banda, l’any passat, es van convocar vuit plens, dos més del mínim establert per llei. A més, quan es convoquen plens extraordinaris, malgrat que la normativa no ho contemple, s’inclou el torn obert de paraules perquè l’oposició es puga expressar i fiscalitzar el govern. Així mateix, en les reunions amb tècnics municipals -organitzades a instàncies de l’equip de govern- per informar l’oposició sobre qualsevol qüestió no s’aixeca acta. Per tant, difícilment se’n pot lliurar còpia. Lamentablement, tots i cadascun d’aquests fets són coneguts per la CUP. Per tant, resulta obvi l’objecte d’aquest escrit.
 
Quan les coses no surten com s’espera i es fan evidents la falta de treball, la incapacitat per sostenir un projecte polític clar, de formular propostes realistes i d’assumir qualsevol mena de responsabilitat, s’acaba caient en tics i pràctiques pròpies d’altres èpoques per tal de justificar determinades actituds i intentar dissimular aquestes mancances. No obstant això, insten la CUP a repensar aquesta manera de fer atès que no només genera crispació sinó que també malmet una institució a la qual pertany.
 
No tot val per fer política. Continuarà...
 

----------------------

Març 2022
Totes i tots som 8M
 
Al març parlem en clau de dona, per a reflexionar i marcar nous reptes, en el marc del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, i així es reflecteix també en les diferents campanyes en els mitjans de comunicació municipals. La nostra voluntat és continuar apostant per un lideratge ferm en el desenvolupament de polítiques públiques a favor de la igualtat de gènere. A Alcanar ens vam declarar poble feminista, a partir d’una proposta del nostre grup municipal i aprovada en plenari. 
 
De la teoria passem a la pràctica. Hem implementat la carpa lila i multicolor en les nostres nits d'oci; un espai d'atenció i informació. Tenim el "Punt Dona" a l'Hotel d'Entitats, amb una tècnica formada que posa a l'abast de totes les dones del nostre municipi informació sobre el ventall de recursos dels quals disposem, tant en l'àmbit municipal com supramunicipal.
 
Un altre dels nostres reptes és visibilitzar l'aportació que les nostres dones han fet històricament al nostre municipi. Alcanar som un poble pagès, on el paper de les dones ha estat fonamental en l'evolució del nostre municipi. Una tasca sovint invisibilitzada i que hem volgut posar en valor en l'exposició "Les dones al món rural"; i ben aviat amb "Les dones a la mar" a les Cases d'Alcanar. Tenim una escultura de la dona pagesa i ara també treballem en una escultura de la dona remendadora. 
 
Un altre repte del nostre pla de govern és treballar per la igualtat. El nomenclàtor dels carrers és una clara mostra de la desigualtat entre homes i dones, fruit d’èpoques històriques en què la dona era totalment menystinguda. Ara tenim nous carrers al municipi, i tindran nom de dones. 
L'elecció d'estudis superiors també s'ha vist sovint, aquí i arreu, marcada pel biaix de gènere. Tenim al nostre municipi dones que han cursat aquí la primària i la secundària, han escollit carreres històricament masculinitzades i a hores d'ara estan fent feina en allò que han estudiat. Testimonis que, amb la complicitat del cicle de Vídeo, Dj. i so, han gravat les seves experiències, per compartir-les amb l'alumnat. Sens dubte són clars exemples per a les noves generacions, que conviden a trencar barreres i a lluitar pels somnis propis. 
 
Encara hi ha reptes pendents i un llarg camí. I cal que tinguem clar que la posició de cadascun i cadascuna de nosaltres davant la desigualtat de gènere, si no és una postura d'implicació, acaba sostenint-la i sent-ne còmplice. 
 

----------------------

Febrer 2022
Miquel Aubà i la lluita pel sector citrícola canareu
 
Al març farà tres anys que vam viatjar a Brussel•les i vam intervenir al Parlament Europeu per denunciar la situació de vulnerabilitat del sector dels cítrics canareu.
 
A la seu de la democràcia europea vam traslladar la nostra preocupació per la competència deslleial d’altres països d’ençà que es van aprovar els tractats de lliure comerç. A Brussel•les ens van acompanyar una representació de productors de cítrics canareus, els eurodiputats Josep Maria Terricabras i Jordi Solé i el senador Miquel Aubà, que ens ha deixat recentment.
 
Fa tres anys d’aquell viatge al nucli neuràlgic d’Europa i recordem amb orgull i molt d’agraïment la pressió constant i el treball ingent del senador Aubà per tal d’activar la clàusula de salvaguarda i endurir els controls fitosanitaris i de seguretat alimentària  dels països que exporten cítrics al continent  europeu. 
 
El company Miquel Aubà sempre ha estat un polític compromès amb el nostre municipi i la pagesia canareva. Un polític exemplar. La veu de l'Ebre i d’Alcanar al Senat. Un home de principis, d'accessibilitat absoluta, afable, comprensiu, proper i amic de tothom.  Se'n va un lluitador i un ferm defensor del territori. Però per sobre de tot, se'n va una gran persona. El nostre condol a la família i amics. Et trobarem a faltar, Miquel.
 
Però la nostra lluita per la defensa del sector citrícola català i per la dignitat de la pagesia canareva continua present i encara no ha acabat. De fet, ja hem tingut contacte amb la Unió de Llauradors valencians per a fer accions conjuntes des del món de la citricultura de l’arc mediterrani amb l’objectiu de fer reivindicacions més generals i fer que la nostra veu es puga sentir més fort.
 

 

----------------------

Desembre 2021
Mà estesa i mirada llarga
 
La mà estesa sempre, mirada llarga, clars i transparents, i amb la il•lusió intacta per seguir construint l'Alcanar del futur. Així és com l'equip de govern d'ERC d'Alcanar-les Cases i Alcanar-Platja hem entès la política municipal al llarg d'aquest mandat.
 
Hem treballat per afavorir escenaris de distensió i cohesionar la nostra societat enfront dels que aposten per murs de formigó. Aquest escenari no es construeix en quatre dies sinó perseverant malgrat les adversitats imposades per alguns i algunes que només volen la confrontació.
 
És el moment de construir i NO de destruir. Els últims mesos hem aconseguit superar els infortunis amb altes dosis de solidaritat, empatia i treball conjunt. És així com hem d'afrontar el futur més immediat en tots els àmbits de la nostra societat.
 
Per això sempre hem deixat les portes del govern obertes a la CUP, per això fomentem el diàleg amb tots els companys i companyes de l'oposició, i, per això, hem treballat per consensuar els pressupostos municipals amb tots els grups municipals, sense excepcions, i ho seguirem fent fins a final de mandat.
 
El municipi necessita i mereix unitat política i cohesió social. Les estratègies electorals s'han de deixar de banda per prioritzar el benestar de la nostra gent, amb un únic objectiu sobre la taula: superar la pandèmia i guanyar impuls després de les pluges de l'1 S.
 
Tenim l'obligació de protegir el present i el futur del nostre poble amb unitat, rigor, honestedat i altruisme.
 
No és hora de generar crispació, ni de demanar dimissions, ni de pensar amb els vots. Ara, cal més que mai, fer una lectura responsable de la situació, parlar, raonar i escoltar molt. La gent no vol ni necessita polítics que busquen la confrontació a la recerca del seu propi rèdit electoral.
Alcanar ens necessita units i unides. Sobretot en temps de crisis com els que estem vivint, aquesta creiem que ha de ser la postura de l'oposició i del govern: unitat.
 
L'objectiu comú és aturar la COVID, atendre les persones i els col•lectius més vulnerables arran dels aiguats i construir el futur del municipi.
Allò que tots i totes formem part del mateix vaixell, avui és més cert que mai.
 

----------------------

>> Consulteu els Artices d'opinió de ERC Alcanar anteriors.