Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Articles d'opinió CUP 2019-23

Articles d'opinió CUP 2019-23

 Febrer 2023
Alcanar, un municipi inaccessible

Les persones amb mobilitat reduïda o aquelles que caminen amb un carret de criatures, es trobaran amb molt problemes a l'hora de desplaçar-se per Alcanar.

És evident que Alcanar no és un poble completament adaptat a la diversitat funcional de les persones que hi viuen o la rutina del dia dia amb el carret de criatures. 

Són moltes les barreres arquitectòniques que podem trobar-nos quan ens desplacem pel municipi o quan volem accedir a alguns espais municipals: faroles enmig de les voreres, voreres amb un estat lamentable del paviment, voreres discontínues o voreres inadaptades que simplement no tenen cap rampa per poder baixar o pujar, per exemple en l'entorn escolar o en moltes altres zones del municipi. I això no és l'únic problema amb què ens podem trobar, sinó que també l'estat lamentable d'alguns carrers, plens de clots, amb pedaços de quitrà per arranjar i que provoquen accidents en els vianants; i el problema s'accentua quan les demandes dels veïns no són ni ateses. 

Alcanar necessita posar fil a l'agulla, de forma immediata, a la millora de la mobilitat arreu del municipi. Per permetre, així, que qualsevol persona es puga desplaçar pel municipi de forma còmoda, autònoma i segura. I també necessita una revisió de tots els equipaments municipals per fer-los accessibles en la major mesura possible. 

Finalment, també seria bo que Alcanar es dotés d'un pla d'accessibilitat municipal, tal i com promou la llei catalana d'accessibilitat 13/2014 i que aquest es concretés en plans d'actuació que es puguéssen revisar anualment i amb el pressupostos corresponents. 

 -----------------------

Desembre 2022
Espai de reconeixement i suport al dol gestacional i perinatal al municipi.

El dol gestacional i el perinatal és un dol “no reconegut”, ja que està infravalorat i no es dona crèdit al patiment de les famílies que el pateixen. Este no-reconeixement es veu també reflectit en pràctiques o gestions poc sensibles portades a terme per professionals sanitaris, l’anomenada violència obstètrica. És important posar fi als dols no reconeguts i una de les maneres de fer-ho és tenir un espai públic on poder recollir-nos i on les famílies vegen que no són les úniques de passar per processos similars. D’esta manera el dol troba el seu lloc en la societat, i ens permet viure’l també de forma col·lectiva i reconeguda.

Al final del 2020, seguint l’exemple d’altres pobles, vam pensar que seria rellevant dotar Alcanar d’un espai públic per al reconeixement d’este dol. Per això, la CUP vam treballar en una moció que va ser presentada al ple del gener del 2021: “Moció pel reconeixement Públic del dol Gestacional i Perinatal”, a través de la qual vam instar l’Ajuntament a dotar el poble d’un espai de suport i confort per aquelles persones que han patit una pèrdua gestacional i neonatal. També demanàvem que per fer-ho, s’assessoressen de col·lectius experts i associacions de famílies afectades, i que se’n fes la difusió corresponent.

Al ple, la CUP va explicar en què consistia este tipus de dol i la moció va ser aprovada per tots els grups municipals. Així doncs, celebrem la bona acollida al municipi que ha tingut este espai així com que esta proposta s’haja fet de forma participativa, com ja demanàvem a la moció, amb el suport d’associacions i col·lectius entesos amb el tema.

Ens agradaria també que molts altres processos al poble foren participatius i en la col·laboració activa d’altres entitats i col·lectius, que són qui millor pot gestionar estos processos. És així com la CUP construeix els debats i les propostes, per teixir eines i polítiques transformadores. Veiem necessari fer este article este mes, perquè és important també reconèixer la faena feta i les iniciatives d’altres grups municipals en propostes que afecten positivament el nostre municipi. Lamentem, però, que ERC s’haja oblidat que va ser la CUP qui va fer esta proposta i no ens haja esmentat en cap de les rodes de premsa, comunicacions, ni actes relacionats i que ens haja deixat fora del procés de preparació de l’espai. Estem segures que hauríem tingut bones propostes com per exemple la mateixa moció. Només ens queda esperar que a este espai se li done el manteniment, dinamització i difusió necessària perquè no quede en un titular i foto, modus operandi al què ens té acostumades el nostre govern.

 -----------------------

Novembre 2022
Mirem de ficar solució a les problemàtiques de la Ronda del Remei?

Un fet incontestable al nostre municipi és la perillositat de la via interurbana de la Ronda del Remei, on sembla que per ara l’equip de govern d’ERC no hi fica solució per tal de mitigar-ne la perillositat. Per ara no mos consta que s’haiguen fet gestions, ni actuacions en esta via de titularitat supramunicipal, concretament, del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya. 

Tal i com vam fer durant el mes juliol on vam aportar possibles solucions per a mitigar els efectes de l’onada de calor en les persones més vulnerable del municipi, des de la CUP Alcanar – les Cases en este assumpte d’afectació local també volem fer aportacions des de l’oposició i evidenciant que per a ser proactiu en la governança no cal formar part del govern local, sempre que este tingue la voluntat d’escoltar propostes externes.

Algunes propostes, lògicament no són competència municipal però si és l’ens municipal que ha de sol·licitar l’actuació del Departament de Territori – en mans d’ERC actualment – en matèria de la reducció de la velocitat permesa o en la col·locació de passos elevats a la via o en els propis passos de vianants.

Ara bé, hi ha actuacions que sí son de competència municipal com la utilització de radars pedagògics i no radars amb finalitats merament recaptatòries. O actuar en les cruïlles mitjançant la col·locació d’espills que permetin una millor visibilitat o estos mateixos xamfrans pintar-los amb una línia groga per tal de que no aparquen, ni estacionen vehicles. Un altra possible solucions si les línies grogues dels xamfrans no són prou efectives, seria la instal·lació de pilones de plàstic o aparcaments per a motocicles i així guanyar en visibilitat a les cruïlles de la Ronda del Remei ja que l’ordenació urbana de les vies perpendiculars sí que son competència municipal. 

 

 -----------------------

Octubre 2022
Llums i taquígrafs als convenis i subvencions locals

Si d’alguna cosa es vanaglòria el govern d’ERC és de ser bons gestors, de fet, diuen ser els millors gestors. Però, ben lluny de la realitat, des del 2015, coincidint amb la majoria absoluta d’ERC, no s’aproven els pressupostos dins dels terminis corresponents, com a tard al desembre de l’any anterior per començar l’1 de gener amb el pressupost de l’any corresponent. El 2022, a més, ens trobem amb la inaudita situació que un govern amb majoria absoluta ha de prorrogar el seu propi pressupost. Un pressupost que a més té unes demandes bastants diferents d’un exercici a un altre.

Una de les problemàtiques que comporta este desgavell, en concret al departament d’intervenció i hisenda, liderat pel regidor Jordi Monfort, és que entitats socials i culturals del nostre municipi avui encara no han cobrat les ajudes de l’exercici del 2021. Foren convocades l’11 de novembre de 2021, aprovades durant la Junta de Govern Local del 29 de desembre de 2021 i anunciades i signades el 5 de gener de 2022. Actualment, no s’han convocat les ajudes per a les entitats culturals i socials per al 2022 i durant este any s’ha percebut l’ajuda del 2020, 2 anys després.

Un cas diferent és el conveni d’una de les entitats esportives més longeves amb l’Ajuntament d’Alcanar que han rebut el pagament del conveni del 2021, el 29 de juliol de 2022, este fet ha fet perillar a nivell econòmic la viabilitat de l’entitat. A més, no han rebut la primera part del conveni per al 2022 dins el termini pactat. 

Inclús, al darrer ple ordinari se van portar al plenari modificacions de crèdit pressupostaries per poder afrontar el pagament del conveni entre l’Ajuntament d’Alcanar i una de les entitats culturals amb més participació del poble per tal de que puguera ingressar 2 anys després, els convenis dels exercicis 2020 i 2021. Per ara no tenim novetats del conveni del present any 2022. 

La proposta del grup municipal de la CUP Alcanar – les Cases en matèria de subvencions i convenis radica en un canvi de model a l’hora de gestionar-ho. Per tal de que les entitats puguen realitzar les seues activitats i programacions anuals han de rebre la remuneració del conveni a principis d’any. Pel que fa a les subvencions a les entitats, mitjançant la presentació de projectes i programacions anuals, rebrien de forma total o parcial l’import d’estes ajudes mitjançant bestretes abans de realitzar les activitats, i en cas de no realitzar el total de  la despesa, s’hauria de retornar la quantitat parcial no gastada. 

Amb este canvi de model les entitats del municipi tindrien menys problemes de liquiditat i podrien desenvolupar els seus projectes i activitats de forma més segura i no haurien d’estar pendents de si rebran o no dins el termini corresponent (o pactat) la subvenció o el conveni amb l’Ajuntament d’Alcanar. Pensem que una de les funcions de l’Ajuntament ha de ser fer costat i enfortir les entitats en tot allò que puguen i no com fins ara, on acaben ficant-los pals a les rodes i dificultant  poder dur a terme els seus objectius. 

Des del nostre punt de vista, creiem que s’ha fet una mala gestió de la despesa pública, fa falta previsió, i possiblement caldria fer una auditoria d’esta última legislatura que mos indique el perquè de tot plegat i demanar responsabilitats públiques a l’equip de govern.

 -----------------------

Setembre 2022
La problemàtica de l’habitatge al nostre municipi.

Des de l'Assemblea Local de la CUP Alcanar – les Cases constatem que hi ha diverses problemàtiques al nostre municipi que afecten clarament al dia a dia de les veïnes i on l’equip de govern careix de proposta política i voluntat per solucionar-les. Una d’estes problemàtiques és l’accés a l’habitatge.

Al 2021, Alcanar, amb un 23% i amb la 9a posició a tot l'Estat Espanyol, és un dels municipis on més puja el preu de l'habitatge, això fa que el mercat habitacional sigue escàs i amb preus desorbitats. Per una altra banda, al terme municipal d’Alcanar hi ha 7.355 habitatges dels quals 203 estan buits - alguns d’ells al nucli històric i amb un estat deplorable -, el que representa prop d’un 3%, segons les dades l’Agència de l'Habitatge de Catalunya. Dades extretes de l’INCASOL ens mostren que dels 7.355 habitatges, 41 són habitatges propietats de gran tenidors, 14 persones físiques i 27 propietat d’empreses, en total al municipi hi ha 10 gran tenidors. Per tant, el problema no és la manca d'habitatge, sinó l'accés al mateix, pel preu i per l'enfoc majoritàriament turístic del lloguer al municipi.

Al pressupost del 2021 hi havia una partida – a proposta del grup municipal de la CUP –  per valor de 5.000€ per a realitzar un Estudi-Diagnosi sobre l’habitatge local i poder esbrinar quines eines tenim per solucionar-ho i poder aterrar propostes concretes. Esta partida no es va arribar a executar mai, i per tant no hi ha cap estudi, i pel que pareix, per al 2022 tampoc se l’espera. A més, des de ja fa uns quants anys des de l’Ajuntament, ja no se destinen ajudes entre el jovent per a fomentar l’emancipació, solució parcial, però com a mínim era alguna cosa, per contra, a cada Junta de Govern Local s’aproven llicències per a pisos d’ús turístic, agreujant la situació. Mentrestant, l’Ajuntament d’Ulldecona rebrà quasi 2 milions d’€ per a la rehabilitació d'habitatges al nucli antic provinents de fons europeus, potser sí que es poden fer coses des dels pobles…

Les mesures i accions que des de la CUP proposem en matèria d’habitatge són les següents:

- Activar una “Borsa Municipal d’Habitatges” per mediar entre llogater/comprador amb els propietaris.
- Catalogar habitatges en desús per facilitar contractes de masoveria urbana per la seua remodelació.
- Dotar d’ajudes per a lloguer d’habitatges per als i les joves.
- Fixar bonificacions fiscals per al jovent, com poden ser la reducció de l’IBI i els impostos en matèria d’obres en habitatges antics.
- Introduir una partida pressupostària sobre habitatge social.
- Millorar la fiscalitat municipal com a eina de redistribució de la riquesa per potenciar habitatges energèticament més sostenibles 

Coneixem l’enorme dificultat per al jovent per trobar una faena digna amb un salari just i que algunes ocasions, tot i fer el camí de tornada després d’anys de diàspora, es troba amb un altre greuge, la manca d’habitatge al municipi, preus desorbitats. L’Ajuntament hauria de ser la institució pública més propera a la ciutadania: què han fet tots estos anys per fomentar l’emancipació juvenil? Res. Què mos queda si el jovent del poble no pot establir-se al municipi tot i voler-ho i reunir les condicions materials i econòmiques? El jovent és el futur, el jovent vol viure i aportar de forma activa al poble, permetem-li-ho.

 

 -----------------------

Juliol 2022
Turov: Una mala praxi urbanística o una mala gestió econòmica?

El cas Turov és l’herència d’una mala praxi política i tècnica que es va desenvolupar durant anys a Alcanar. Ara bé, la situació econòmica actual no només és el resultat d’aquesta herència sinó també d’una mala gestió dels recursos econòmics municipals en els darrers anys.

La tardor del 2015 es feia pública la sentència del cas Turov per la qual l’ajuntament d’Alcanar havia d’indemnitzar la promotora dels apartaments amb 1.068.769,03 €. Durant la roda de premsa que va realitzar el govern municipal, amb Alfons Montserrat al capdavant, ja s’afirmava sobre el coneixement de diversos expedients de reclamació més oberts per part d’altres propietaris particulars dels apartaments. De fet, les mateixes paraules de Montserrat ja eren premonitòries: “No es tracta de cridar el mal temps però no és agosarat pensar que en un futur més o menys immediat puguem anar tenint un degoteig més ràpid o més lent de reclamacions”.

En aquests, gairebé, 7 anys, el govern municipal d’Alcanar no ha fet cap tipus de previsió econòmica per tal de fer front a l’actual situació financera. S’ha evitat “fer calaix” mitjançant el pressupostos, ja que en tot aquest període no s’ha fet cap dotació al fons de contingència que contempla el capítol V dels pressupostos municipals. És impossible no preguntar-se per què, si se sabia la situació judicial arran del cas Turov no és va moure cap dit per dotar aquest fons de contingència i evitar, així, arribar a la situació creditícia actual?

I no només el fons de contingència dels pressupostos municipals, dotat en 0 € ens els pressupostos del 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021, hauria estat una mesura adient per pal·liar l’actual crisi, sinó també la disposició de romanent. Una altra partida financera que es va volatilitzar, majoritàriament, per amortitzar més de mig milió de deute creditici. Un fet, que va servir a l’actual equip de govern per promoure la campanya “deute zero” durant el període electoral del 2019.

Per tant, malgrat que l’herència urbanística és una llosa important, cal remarcar, també, que la gestió econòmica municipal durant els darrers anys, ha estat nefasta.

Finalment, des d’aquestes línies també ens sembla sorprenent l’actitud de la resta d’oposició municipal que va beneir, sense més,la sol·licitud del préstec proposat pel govern municipal.

 

 -----------------------

Juny 2022
Faena de formigueta

El treball a l'oposició és feixuc i moltes vegades queda invisibilitzat i més si es tracta d'un govern en majoria absoluta que fa i desfà a la seua voluntat. No obstant això, des del primer dia, des de la CUP hem intentar transformar el nostre municipi i, sempre que hem pogut, hem traslladat propostes al ple municipal.

D'aquesta manera volem posar en valor la faena que se realitza tant des del grup municipal de la CUP Alcanar – les Cases, com de l’assemblea local i per això, volem destacar 5 fets:

1.- L’aprovació de la moció per a la creació del servei d’atenció veïnal sobre les factures d’electricitat i gas pretén ajudar al veïnat més desafavorit per tal de posar fil a l’agulla a les mancances en subministraments. També però, ser útil a la pagesia i xicotetes empreses del municipi per mitigar els efectes de la crisi climàtica i energètica.

2.- La qualitat de l’aigua al nostre municipi sota la lupa. Des del març ja és possible poder consultar al web de l’ajuntament les dades completes i l’historial d’analítiques dels diferents punts de captació d’aigua potable locals. Fins ara, se mostrava de forma incompleta. 

3.- La convocatòria del Consell Escolar Municipal ha estat una proposta en forma de moció del GM de la CUP, on la resta de grups municipals s’hi van adherir. El passat dilluns 30 de maig se va constituir, des de la CUP vetllarem perquè sigue un òrgan ple de contingut, útil i resolutiu en clau local. 

4.- El reconeixement del dol gestacional i perinatal serà una realitat al nostre municipi a proposta de la CUP. Grups de treball i la futura creació d’un espai per expressar el reconeixement s’estan materialitzant. 

5.- Moció per la renovació del reglament d’ús del català. Observem que el darrer reglament d’ús del català a l’ajuntament data de l’any 2000, i al nostre entendre és més que obvi que cal actualitzar-lo als temps actuals. A més, fer palès tots els incompliments que s’estan duent a terme en matèria lingüística per part del govern local d’ERC. 

Malauradament, altres mocions o propostes més rupturistes i amb més pes i transcendència política han estat obviades, i fins i tot menystingudes per un equip de govern amb majoria absoluta sí, però amb manca de forces i d’idees, i amb un desgast més que notori. 

La CUP volem seguir sent l’altaveu de les reivindicacions socials i polítiques al nostre municipi! La CUP som l’alternativa necessària!

 

 -----------------------

Maig 2022
Festes de Maig, o en podríem dir festes de bous-i-au?

Fa poc coneguérem la programació de les Festes de Maig, i no hem tingut cap sorpresa. És trist que un poble que s’hauria de voler modern faça les mateixes festes durant dècades. Després de dos anys de festes-no-festes, teníem una gran oportunitat per reiniciar-ne el model i bascular la festa fora dels actes taurins, i justament s’ha fet el contrari.

Més enllà de la qüestió animalista evident respecte als actes taurins, les festes han de canviar per transparència. Segons la informació que el consistori canareu va facilitar al 2019, l’últim any amb festes amb bous, es gastaren directament en actes taurins 26.646,32€ al maig i 32.010,19€ a les festes de les Cases, més d’un vint per cent dels total. Vàrem demanar al consistori el detall dels pagaments realitzats i només ens donen comptes generals, no sabem quan val un bou embolat per exemple. Tampoc sabem on fan cap els diners que els ciutadans paguen pels carafals i “xiringuitos”. A més, hem d’afegir les hores de feina dels treballadors de l’ajuntament (brigada i policia), així com el lloguer de les finques on s’emplaça la plaça (26.160€/any). Per tant, realment quan ens costen els actes taurins? Exigim transparència clara i contundent.

La Montserrat Roig deia que “la cultura és l’opció política més revolucionària”, i això és bàsic quan es planteja una festa major. Hem de deixar endarrere models caducs i piramidals on les entitats del poble (a banda de les taurines) no tenen cap paper en l’organització i hem de fer actes festius que transmeten els valors que desitgem per la nostra societat: unes festes ecofeministes, populars i tradicionals que reforcen la nostra preciosa catalanitat tant valenciana. El mateix 2019, les despeses en espectacles nocturns i orquestres suposaren un total de 43.862,5€ i 69.746,82€, en les festes d’Alcanar i les Cases respectivament. És a dir, no només gastem més d’un vint per cent dels diners de les festes en bous, sinó que el 57,3% i el 85,24%, respectivament, només són per a actes taurins i festa nocturna pràcticament monotemàtica. I els actes infantils, el teatre, les cercaviles, els actes de les entitats del poble, els concerts ...? Més enllà de la crítica del tipus d’espectable nocturn que s’ofereix, veiem que la gran majoria del pressupost només es dedica a dues coses que no inclouen ni agraden a tota la ciutadania.

Hem d’apostar per buscar alternatives de festes popular que també cohesionen la societat fora dels bous. Hi ha desenes d’exemples de festes arreu que aconsegueixen una elevada participació no només des d’una visió lúdica, sinó també reforçant l’autoorganització de les entitats i la reivindicació cultural pròpia. És el moment de crear una taula de debat honesta i bilateral amb les associacions i ciutadania que pose les bases de les nostres noves festes.

 

 -----------------------

Abril 2022
La CUP Alcanar – les Cases impulsa un punt d’assessorament energètic veïnal.

En el darrer ple municipal del mes de març es va aprovar una moció per crear un servei d’atenció veïnal sobre les factures d’electricitat i gas. Aquesta moció, promoguda pel grup municipal de la CUP Alcanar – les Cases, té com a objectiu crear un servei d’atenció periòdica per resoldre qüestions vinculades a les factures d’electricitat i gas.

Aquest servei es prestarà de forma gratuïta a tot el veïnat, tant particulars com empreses, mitjançant la contractació d’uns serveis d’assessoria energètica. En aquest punt d’atenció veïnal es podran tractar aspectes tals com: Explicar i revisar la factura elèctrica i de gas. Recomanar accions per reduir la despesa. Aconsellar i informar sobre la possibilitat de realitzar instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic o altres formes de generació d’energia. Informar sobre les comunitats energètiques. Donar suport a l’usuari en cas de realitzar alguna queixa a la comercialitzadora/distribuïdora.

Properament es realitzarà una campanya de promoció del punt d’atenció veïnal. Aquest servei s’implementarà durant el proper trimestre i començarà amb una prova pilot en els diferents nuclis urbans del municipi.

Assemblea Local de la CUP Alcanar – les Cases

Abril del 2022

 

Alcanar i les Cases, el Sénia, Països Catalans

-----------------------

Març 2022
No s’ha de confondre ajuntament amb partit

El passat divendres 11 de febrer vam assistir a l’acte del dia Europeu del 112 organitzat per la Conselleria d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Alcanar. Un acte fet a mida per les dos administracions dirigides per ERC, totalment buit de contingut, partidista, autocomplaent i on, bàsicament, hi van assistir classe política, càrrecs del Departament d’interior i premsa.

Sembla que l’únic l’objectiu de l’acte i la posterior passejada pels nuclis del municipi només era el desplegament institucional i polític, generar fotos i titulars de premsa. Un acte que hauria d’haver estat un homenatge ciutadà i un espai on trobar solucions a les problemàtiques generades pels aiguats del primer de setembre i que avui, més de cinc mesos després, encara no s’han resolt.

Més enllà del simbolisme purament partidista de l’acte, es va evidenciar quelcom que a la CUP des de sempre critiquem, les portes giratòries (siguen dintre o fora de l’administració), les privatitzacions i els elevats sous dels polítics. En l’acte, hi va intervindre la directora del 112, Irene Fornós, regidora de Bítem i ex diputada al Parlament de Catalunya per ERC i que en esta legislatura no obtingué l’acta de diputada. Ara, Fornós, com a directora del 112 compta amb un salari de 87.456 €/bruts anuals.

Este sou altíssim, és només la cirereta a la gestió tèrbola del 112. Fins al maig de 2021 l’atenció telefònica del 112 estava adjudicada a l’empresa Grupo Norte. Després de 4 mesos de vaga convocada per la CGT per impagaments, a causa de la situació precària i males condicions laborals, el servei va passar a mans de Ferrovial, exactament igual que el 061 (de pagament anteriorment) de la Conselleria de Sanitat. La Conselleria d‘Interior va emprendre un procés de concessió del servei d’urgència que es va adjudicar per un període de 10 mesos a Ferrovial.

Des de la CUP al Parlament, se va donar suport a la vaga del 112 convocada per la CGT i hem treballat per la internalització del 112 – com també per la internalització del servei de transport sanitari o el 061 – i així millorar les condicions del servei i les condicions del personal laboral, però el servei estarà en mans privades fins el 2024.

Per últim, potser ja seria hora també que comencéssem a fer notar la barbaritat de sous que tenen els nostres Consellers: Joan Ignasi Elena, ex diputat del PSC i actualment a proposta d’ERC Conseller d’Interior, té un salari de 115.517.04€/bruts anuals.

En l’àmbit local, des de l’assemblea local de la CUP Alcanar – les Cases pensem que s’ha d’avançar cap a la creació d’un cos de Protecció Civil Local que pugue fer front de forma concreta i ràpida a qualsevol emergència. Els darrers episodis meteorològics així ho evidencien, i hem de ser conscients que degut al canvi climàtic, les catàstrofes meteorològiques seran més recurrents i més devastadores que fins ara, per tant, hem d’estar preparades.

Per últim, com a municipi ens és urgent deixar de banda per una vegada per totes, el postureig, la façana i la retòrica sense cap mena de contingut. És molt important, deixar de confondre partit, amb Ajuntament i municipi.

 

 -----------------------

Febrere 2022
De l’arbre al plat

Des de la CUP defensem la pagesia, una pagesia arrelada al territori que la treballa i se l’estima. És ben cert, que a diferència d’altres territoris, aquí, qui més qui menys, disposa d’un trosset de terra i ara se veu contra les cordes. Volem que la pagesia puga viure en dignitat, formant part del teixit productiu canareu. No és res nou, la pagesia és qui sosté i ha sostingut l’economia local.

Som un municipi que a banda de sofrir la crisi social, sanitària i econòmica derivada de la COVID-19, també veu agreujada la seua situació per la crisi del cítric d’esta temporada d’hivern, sumada a la greu crisi estructural del sector dels darrers anys, res nou per desgràcia.

Els darrers anys la pagesia familiar ha caigut un 70% i el preu del quilo de taronja este any se paga a vora 10 cèntims/kg al pagès i el de mandarina a poc més de 20 cèntims/kg, uns preus que fan inviable que sigue rendible el seu treball i que ens deixa imatges desoladores on el pagès no pot col•locar el fruit al mercat i acaba literalment llençant el producte al terra. Això no ho podem permetre i hi hem de posar solució entre totes.

Hem de garantir que qui vulga treballar la terra ho puga fer amb garanties i preus justos. Canviar cap a una agricultura ecològica i de proximitat, respectuosa amb l’entorn i el medi ambient, on el petit pagès puge desenvolupar-se sense haver de dependre de les grans distribuïdores que rebenten el mercat. Evidentment, això garantint  unes condicions de vida i faena dignes per als temporers. S’han de fixar preus per als productes de la nostra pagesia i que acaben amb l’especulació dels intermediaris que escanyen les pageses i pagesos. S’ha de assegurar l’accés a la terra al jovent, per tal de garantir el relleu generacional d’una pagesia força envellida.

El canvi climàtic sacseja les economies agràries d'arreu del món i els nostres verals no en són una excepció. I en este sentit és quan es fa més necessari que mai una política proteccionista sobre el preu dels nostres cultius principals. Per això, des de la CUP defensem que mos cal:

●Diversificar la producció, suport a les subvencions, fomentar el sindicalisme agrari i assessorament laboral.

●Instaurar línies d’ajuts econòmics i tècnics vinculats a la producció ecològica.

●Instar a òrgans superiors la fixació de preus dignes per als productes de la pagesia.

●Promoure l'ús responsable del sòl basat amb una activitat agrària socialment, ambientalment i econòmicament justa.

●Crear un pla integral calendaritzat per arranjar i mantenir els camins rurals.

●Potenciar parades vinculades amb la producció de proximitat als mercat municipals i amb fires especialitzades.

●Crear un banc de terres.

Pensem que estes mesures aplicables a l’àmbit local poden ser el primer granet d’arena per millorar i enfortir el sector principal del nostre poble. Visca la terra, ara i sempre.

 -----------------------

Desembre 2021
La CUP demana la dimissió de Jordi Monfort per la justificació de la programació del Cinema a la fresca principalment en castellà. 

La CUP d'Alcanar i les Cases demana la dimissió del regidor de turisme, Jordi Monfort, arran de les declaracions realitzades durant el ple extraordinari del mes de novembre on afirmava que la realitat socilingüística de les Cases i Alcanar-Platja justifica una programació del Cinema a la fresca principalment en castellà. 

És ara, quan tots els indicadors sobre l'ús del català ens alarmen sobre la situació de la nostra llengua, que cal promoure més que mai la llengua catalana en tots els àmbits de la nostra vida i això inclou, és clar, la promoció per part de les institucions locals. El català no es pot permetre el luxe de continuar perdent espais, és més, els ha d'ampliar i, precisament, en un àmbit com ho és l'audiovisual, on la discriminació del català és evident, és on més èmfasi cal posar. 

Durant el passat ple extraordinari, el regidor va afirmar que la realitat sociolingüística de les Cases no és la mateixa a l'estiu que a l'hivern i amb això justificava la proposta d'emissió majoritàriament en castellà. Per tant, els drets dels consumidors catalans queda en segon pla. El mateix passa a Alcanar-Platja, on inclús es va exposar un cas en què un treballador municipal, sota bon criteri segons el regidor, va canviar la llengua de la projecció un cop començada perquè així li ho havia exigit un dels espectadors. 

I és que amb aquest mateix criteri, on la llengua d'una part dels espectador preval sobre la promoció lingüística, mai s'hauria dut a terme, per exemple, la immersió lingüística que situa la llengua catalana com a vehicular en el nostre sistema educatiu. 

De fet, ens podem preguntar ara mateix, quina serà la propera concessió lingüística de l'equip de govern? 

Assemblea Local CUP Alcanar – les Cases

Desembre de 2021

Alcanar i les Cases, el Sénia, Països Catalans

 -----------------------

>> Consulta els articles d'opinió de la CUP d'anys anteriors.