Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies Sessió ordinària del Ple del 25 de maig de 2017

Sessió ordinària del Ple del 25 de maig de 2017

| El Ple

La sessió plenària ordinària d’ahir, 25 de maig, es va iniciar a les 20.05 h i va consistir en el debat i aprovació dels següents punts de l’ordre del dia.

1. Dació de compte decrets d’alcaldia (del 2017-0192 al 2017-0366).

2. Dació de compte del Decret d’alcaldia núm. 2017-0270, de designació representants comissions informatives.

3. Proposta de resolució a les al•legacions presentades pel grup municipal de la CUP, i aprovació definitiva del Pla de Participació Ciutadana i llur reglament. Votació: aprovada amb els vots del PSC, PdCAT i ERC-AM, l’abstenció del PP i el vot en contra de la CUP.

4. Proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 2, Reguladora de la Taxa per l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM). Votació: aprovada per unanimitat. 

5. Proposta d’aprovació del preu públic per a la venda del catàleg ART I FLORS ALS BALCONS 2017. Votació: aprovada per tots els grups municipals del Ple. 

6. Proposta d’aprovació de reconeixement, si s’escau, de la compatibilitat del professor de música, per prestació de serveis de professor de música a la Diputació de Tarragona. Votació: aprovada per unanimitat. 

7. Proposta d’aprovació d’alta de diversos solars en l’inventari municipal de béns. Votació: aprovada per tots els grups municipals del Ple.

8. Proposta d’aprovació de la modificació del mapa de capacitat acústica del municipi d’Alcanar. Votació: aprovada amb els vots a favor del PP, PSC, PdCAT i ERC-AM i l’abstenció de la CUP.

9. Moció d’ERC-AM (RE 1815) de rebuig a qualsevol transvasament d’aigua de la conca de l’Ebre. Votació: aprovada amb els vots a favor de la CUP, PSC, PdCAT i ERC-AM, i l’abstenció del PP.

10. Moció de la CUP (RE 2095) perquè la Generalitat de Catalunya estableixi una moratòria a la tramitació de nous projectes d’energia eòlica fins a l’aprovació d’un nou pla d’energia. Votació: aprovada amb el vot a favor de la CUP i les abstencions del PP, PSC, PdCAt i ERC-AM.

11. Moció de la CUP (RE 2096) per a la creació d’un protocol contra les agressions masclistes als actes-espais d’oci i festius celebrats a Alcanar. Votació: rebutjada amb el vot en contra d’ERC-AM i els vots a favor del PP, PSC, PdCAT i la CUP.

12. Moció de l’equip de govern (RE 2195) de suport a l’acord de convivència i unitat entre l’Ajuntament d’Alcanar i l’Agrupació de penyes i comissions taurines Terres de l’Ebre a favor de la Festa dels Bous. Votació: aprovada amb els vots a favor del PP, PSC, PdCAT i ERC-AM, i el vot en contra de la CUP.

13. Precs i preguntes.

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar

Subscriu-te al butlletí digital

Enviant aquestes dades s'accepta nostra Política de privacitat