Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies Resultat de les votacions del Ple ordinari del dia 28 de març

Resultat de les votacions del Ple ordinari del dia 28 de març

| El Ple

La sessió plenària ordinària del 28 de març va començar a les 20 h i va consistir en el debat i aprovació dels següents punts de l'ordre del dia:

1.- Proposta d'aprovació esborranys actes plens, de data 29/11/2018 i 31/01/2019.

2.- Dació de compte decrets alcaldia (del 2019-0068 fins al 2019-0279).

3.- Dació de compte decret d'alcaldia núm. 2019-0140, autorització baixa maternitat i substitució personal eventual en funcions cap de gabinet i serveis informatius Ajuntament.

 4.- Dació de compte decret d’alcaldia núm. 2019-0219, reinici accio de repetició per nul·litat llicència urbanistica turov.

5.- Dació de compte decret d’alcaldia núm. 2019-0206, liquidació pressupost exercici 2018.

6.- Dació de compte decret d’alcaldia núm. 2019-0218, superàvit 2018.

7.- Proposta d’aprovació de la modificació de crèdit ps1/2019. S'aprova per unanimitat.

8.- Proposta d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 16 taxa per la prestació de serveis al mercat municipal. S'aprova per unanimitat.

9.- Proposta d’aprovació de la compatibilitat de personal al servei de l’administració local per a exercicir activitats en el sector privat (p.a.p). S'aprova per unanimitat.

10.- Proposta d’aprovació de la modificació del conveni laboral (horari brigada municipal). S'aprova per unanimitat.

11.- Proposta d’aprovació del quadrant d’actes taurins de les festes de maig 2019, d’alcanar. S'aprova amb els vots favorables de tots els grups municipals tret de la CUP que hi vota en contra.

12.- Proposta de resolució de les al·legacions presentades, i si s’escau, aprovació definitiva de l’ordenança reguladora per la tinença d’animals de companyia i per la tinença d’animals potencialment perillosos. S'aprova amb els vots favorables de tots els grups municipals tret de la CUP que s'hi absté.

13.- Proposta d’aprovació de l’adhesió a la marca “viles marineres” de l’agència catalana de turisme. S'aprova per unanimitat.

14.- Proposta d’aprovació dels costos de les inversions i dels serveis de recollida de residus municipals i gestió de deixalleries. S'aprova amb els vots favorables d'ERC, PSC i PP, mentre que la CUP i PDeCAT s'hi abstenen.

15.- Proposta d’aprovació del catàleg d’oliveres d’interés local i els criteris de selecció per a incloure noves oliveres. S'aprova per unanimitat.

16.- Proposta d’alcaldia de la moció de la unió de pagesos sobre la dignitat dels citricultors a les terres de l’ebre. S'aprova per unanimitat.

17.- Moció d’erc (re 1503, 15/03/2019) per fer front a l’alarma social dels robatoris en cases habitades. S'aprova per unanimitat.

18.- Moció d’erc (re 1504, 15/03/2019) per acusar l’estat d’utilitzar la justícia per perseguir l’independentisme. S'aprova amb els vots favorables d'ERC, PDeCat i la CUP, mentre que PP hi vota en contra i PSC s'hi absté.

19.- Moció de la cup (re 1577, 20/03/2019) per fer públiques les despeses de les subvencions rebudes pels grups municipals de l'ajuntament d'alcanar. S'aprova amb els vots favorables d'ERC, PDeCat i la CUP, mentre que PP i PSC s'hi abstenen.

20.- Moció d’erc (re 1590, 21/03/2019) per al reconeixement de les bandes de música. S'aprova per unanimitat.

21.- Torn obert de paraules.

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar

Subscriu-te al butlletí digital

Enviant aquestes dades s'accepta nostra Política de privacitat