Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies Resultat de les votacions del Ple ordinari del dia 25 de juliol

Resultat de les votacions del Ple ordinari del dia 25 de juliol

| El Ple

La sessió plenària ordinària del 25 de juliol va començar a les 20 h i va consistir en el debat i aprovació dels següents punts de l'ordre del dia:

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors, de data 15/06/2019 i 28/06/2019. S'aprova per unanimitat.

2. Dació de compte Decrets Alcaldia (del 2019-0280 fins al 2019-0737). S'aprova per unanimitat.

3. Proposta d’alcaldia que eleva al ple per a la designació, si s’escau, dels titulars/suplents en les comissions informatives permanents. S'aprova per unanimitat.

4. Proposta de la regidoria de Festes d'aprovació de la modificació de crèdit núm. PCE1/2019 (modalitat crèdit extraordinari) finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria. S'aprova amb els vots favorables d'ERC i l'abstenció de la resta de partits.

5. Proposta de la regidoria d’Hisenda d'aprovació de la modificació de crèdit núm. PCE2/2019 (crèdit extraordinari) finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria. S'aprova per unanimitat.

6. Proposta de la regidoria d’Hisenda de derogació de les ordenances fiscals de preus públics. S'aprova amb els vots favorables de tots els grups municipals tret de la CUP que hi vota en contra.

7. Proposta Alcaldia denúncia del conveni de cooperació amb INCASOL per la urbanització PP15 "Roca Tallada." S'aprova amb els vots favorables de tots els grups municipals tret de Desperta't que s'hi absté.

8. Proposta de la regidoria de Festes d'aprovació del quadrant d'horaris d'actes taurins de les Festes d'Agost de 2019 de les Cases d'Alcanar. S'aprova amb els vots favorables d'ERC, Junts i PSC; els vots en contra de la CUP i l'abstenció de Desperta't.

9. Proposta de la regidoria de Festes de fixació de les festes locals per a l'any 2020. S'aprova per unanimitat.

10. Proposta d'Alcaldia per l'adhesió al pacte d'Alcaldes/esses. S'aprova per unanimitat.

11. Moció d’alcaldia per a l’aprovació, si s’escau, de la moció en defensa de drets civils i polítics entre la ciutadania i el teixit associatiu del municipi. S'aprova amb els vots favorables d'ERC, Junts i la CUP; el PSC i Desperta't s'hi abstenen.

12.- Torn obert de paraules.

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar

Subscriu-te al WhatsApp

Subscriu-te al servei d'avisos de WhatsApp de l'Ajuntament d'Alcanar al 627827078