Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies L’Ajuntament d’Alcanar insta el govern Espanyol a desmantellar i tancar definitivament les instal•lacions del projecte Castor

L’Ajuntament d’Alcanar insta el govern Espanyol a desmantellar i tancar definitivament les instal•lacions del projecte Castor

| Medi Ambient

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Alcanar ha acordat aquest mateix matí un conjunt de demandes que farà arribar al Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital i demana al seu ministre que visiti el territori per a donar explicacions a la ciutadania afectada

Alfons Montserrat, alcalde d’Alcanar, Jordi Bort, regidor de Medi Ambient i els portaveus de la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia han comparegut davant els mitjans de comunicació per mostrar la seva postura conjunta davant les novetats relacionades amb el projecte Castor d’emmagatzematge de gas natural, derivades de l’informe del Massachusetts Institute of Technology (MITT).

Tal com ha explicat Alfons Montserrat, l’informe posa de manifest, una vegada més, “la relació directa de casualitat entre injecció de gas i terratrèmols”, i recalca que la injecció de gas podria arribar a causar terratrèmols de 6,8 graus, “lamentem que hem estat sotmesos a un ric potencial de destrucció importantíssim”, per això mateix, “exigim el seu desmantellament i un calendari dels treballs”.

Cristina Reverter de la Plataforma en Defensa de l’Ebre també ha exigit els “comptes clars i una auditoria econòmica per a saber els costos reals del projecte”, ja que, “malgrat l’aprovació de la llei de transparència per part del govern central, moltes de les partides associades continuen sent confidencials”. 

Aquestes mesures s’han pres després de les declaracions del govern Espanyol, on anunciava, finalment la no reobertura de les instal•lacions del projecte Castor, però, en canvi, no preveu el desmantellament de la planta terrestre ni la retirada del gasoducte, així com la probabilitat de no demanar el rescabalament de la indemnització abonada. 

En aquest sentit, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Alcanar ha acordat: 

1.DEMANAR al Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital una visita al municipi d’Alcanar perquè expliqui davant la ciutadania el contingut de les mesures adoptades en relació amb l’informe del MITT, per ser un deure de col•laboració institucional, en ser municipi limítrof i el més proper a les instal•lacions terrestres.

2. DEMANAR al Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital el següent:

  • Que es dicti, de manera expressa, una orde de clausura/tancament de les instal•lacions associades al projecte Castor d’emmagatzematge de gas natural, per bé que no han estat mai operatives; donat que la consideració jurídica actual és la hivernació, d’acord amb el Reial Decret Llei 13/2014, de 3 d’octubre, pel qual s’adopten mesures urgents en relació amb el sistema gasístic.
  • Que s’estableixi un calendari dels treballs de desmantellament de les instal•lacions terrestres, la retirada del gasoducte a cost zero per als propietaris, així com deixar sense efecte les servituds forçoses imposades en el seu dia als propietaris de les finques afectades pel gasoducte i planta terrestre d’operacions, tot d’acord amb allò que estableix la Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de Responsabilitat Mediambiental.
  • Que es depurin responsabilitats pels informes tècnics emesos que van servir per motivar l’autorització de la concessió, així com pel que fa a la prova de càrrega que va provocar els terratrèmols, i de la posterior ordre d’indemnització a l’empresa concessionària. 
  • El rescabalament de la indemnització abonada, per la responsabilitat patrimonial dels danys causats per l’empresa concessionària ESCAL UGS, per la comissió d’una negligència provada amb les conclusions de l’informe del MITT i dels informes emesos per institucions españoles (IGME, IGN), que verifiquen una vegada més la relació directa de causalitat entre les injeccions de gas i els terratrèmols provocats al setembre del 2013.
  • Que pels serveis jurídics corresponents s’emeti informe jurídic sobre el grau d’operativitat de les instal•lacions, donat que com es diu en la nota de premsa publicada pel mateix Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital, aquesta activitat estava en fase de proves quan es van produir els terratrèmols i no disposava de la llicència definitiva.
  • Que s’encarregui l’elaboració d’una auditoria econòmica externa que permeti conèixer els costos reals associats, tant a la indemnització a l’empresa concessionària (ESCAL UGS), com als costos derivats de les tasques actuals de manteniment a càrrec de l’empresa ENAGÁS TRANSPORTE, així com la previsió a futur d’aquest manteniment.
  • Que s’estableixi una línia d’ajuts econòmics per la imatge turística del tot negativa que es va produir al municipi d’Alcanar, i municipis del conjunt del territori, com a conseqüència de la crisi sísmica, que va fer que tant la Generalitat de Catalunya com la Generalitat Valenciana activessin respectivament plans d’actuació pel risc sísmic.
  • Que es lliuri la informació que es disposi, en el marc de la llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

3. TRAMETRE aquest conjunt de peticions als diferents grups parlamentaris del Congreso de los Diputados, a les forces polítiques del Parlament de Catalunya, a la Generalitat Valenciana, i a l’Ajuntament de Vinaròs. 

4. COMUNICAR aquestes peticions al Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital, i donar-ne compte al Síndic de Greuges de Catalunya, als efectes escaients.

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar