Alcanar.cat

Formulari de cerca

Inici Ajuntament Comunicació i premsa Notícies En marxa el Pla de Millora Urbana ‘Los Codonyers’

En marxa el Pla de Millora Urbana ‘Los Codonyers’

| Urbanisme

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Alcanar ha fet l’aprovació inicial del Pla de Millora Urbana (PMU) “Los Codonyers”, elaborat pels Serveis Tècnics Municipals, que inclou els carrers Jaume I, 11 de setembre i Enric Granados.  A la vegada, s’estan redactant els projectes d’urbanització dels tres carrers i preparant els plecs per a licitar la redacció del projecte de reparcel•lació.

El PMU  té com a objectiu delimitar la zona d’actuació de les obres d’urbanització al sud-oest de l’eixample del nucli d’Alcanar, en confluència amb el sector d’equipaments educatius i esportius, com són l’escola Joan Baptista Serra, l’institut Sòl de Riu i el Pavelló municipal. “Los Codonyers” està format per cinc àrees discontínues que abasten part dels carrers Onze de Setembre, Colón, Jaume I, Enric Granados i Tirant lo Blanc. La superfície total de l’àmbit d’actuació és de 24.036,63 m².

Primer pas per finalitzar la urbanització de la zona d’equipaments educatius d’Alcanar

La finalitat de l’actuació és implementar noves infraestructures, ja  que les actuals són insuficients o han quedat obsoletes. El desenvolupament urbà d’aquests vials vertebrarà una connectivitat bàsica per accedir a un sector d’equipaments públics d’importància cabdal i, de forma col•lateral, produirà la desconcentració del trànsit rodat i sortides ràpides cap a la ronda de Circumval•lació.

La regidora de l’àrea, Ivette Fibla, ha explicat que “amb aquestes obres es dignificaran uns vials que a hores d’ara generen conflictes i malestar entre la ciutadania per la manca d’instal•lacions i pavimentació. D’altra banda, s’incidirà positivament en l’economia local, en el creixement sostenible i en el benestar de les persones”.

Alfons Montserrat, alcalde d’Alcanar, ha volgut aclarir que tot i que es preveu una obra molt dilata en el temps pel nombre de persones afectades i per la complexitat que suposa la tramitació dels expedients que configuren el projecte, “aquesta és una actuació prioritària per a l’equip de govern perquè  que és una obra necessària i molt demandada.”

La regidora d’Urbanisme també ha avançat que la duració de tot el procés “variarà en funció del nombre d’al•legacions que es presenten en cada fase i del temps que es tardi a resoldre-les”, tot i que l’Ajuntament “preveu externalitzar una part d’aquesta tasca per tal d’actuar amb més agilitat”. 

Full de ruta per a urbanitzar els “Codonyers”

- A finals de l’any 2016 els Serveis Tècnics de l’Ajuntament d’Alcanar redacten una primera proposta de PMU. 

- A principis del 2017 l’equip de govern manté trobades informatives  amb els veïns i veïnes per a recollir les seves inquietuds i propostes.

- Al mateix temps, un gabinet extern elabora  el projecte d’urbanització d’aquests tres carrers, que no es podrà aprovar fins que es disposi del PMU definitiu.  

-Tanmateix,  la Regidoria d’Hisenda està treballant per incloure el projecte de reparcel•lació en el pressupost del 2017, que té com a objectiu establir un repartiment equitatiu de beneficis i càrregues derivades del planejament, així com aconseguir la titularitat dels vials pendents de cessió.  

- El dijous 30 de març la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Alcanar fa l’aprovació inicial del PMU “Los Codonyers”.

- Després d’aquesta aprovació, s’ha iniciat un mes d’exposició pública. Durant aquest període de temps es faran arribar notificacions a tots els propietaris de referències cadastrals en aquesta zona perquè estiguin al corrent del procés i perquè puguin fer al•legacions al PMU. 

-Paral•lelament, s’ha fet la sol•licitud d’informes sectorials a diferents organismes (Agència Catalana de l’Aigua, Departament de Cultura, Servei de carreteres, etc.).

 -Passat aquest mes d’exposició pública, es resoldran les diferents al•legacions i les estimades s’inclouran en el document.  Els diferents informes sectorials també es tindran en compte a l’hora de modificar el PMU.

-Posteriorment, el Ple Municipal farà l’aprovació provisional del PMU i la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre en farà l’aprovació definitiva.

- Seguidament, començarà la fase de licitació de la redacció del projecte de reparcel•lació, que haurà de seguir el corresponent procés administratiu i jurídic.

-Quan el projecte estigui aprovat, es portarà a terme el procés de reparcel•lació, seguint els diferents terminis que marca la llei. 

- El següent pas serà aprovar el projecte d’urbanització i licitar les obres per executar-les.

- Quan finalitzen les obres d’urbanització, l’Ajuntament, de forma automàtica, podrà recepcionar aquests carrers que deixaran de ser sòl urbà no consolidat per a passar a ser sòl urbà. 

Alcanar Ràdio

Butlletí Alcanar

Subscriu-te al WhatsApp

Subscriu-te al servei d'avisos de WhatsApp de l'Ajuntament d'Alcanar al 627827078